^Back To Top

План роботи

 

Зміст

 1. Аналіз діяльності закладу за 2020-2021навчальний рік із визначенням

завдань на 2021-2022 навчальний рік ………………………………………..2

 1. Діяльність структур колегіального управління:

- Загальні збори (конференції) колективу, педагогічна рада………………..37

-  Виробнича нарада …………………………………………………………...39

- Атестаційна комісія…………………………………………………………..40

- Команда супроводу дитини з ООП………………………………………….41

 1. Діяльність методичного кабінету:

- Підвищення професійної компетентності (семінари, консультації, самоосвіта, робота творчої групи)……………………………………….........43

- Удосконалення професійної творчості (колективні перегляди)…….……..45

- Підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів………..45

- Система моніторингу якості освіти……...……………………......................47

 1. Адміністративно-господарська діяльність:

- Забезпечення матеріально-технічних і навчально-методичних умов…….48

- Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності……………50

- Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу.51

 1. Організаційно-педагогічна діяльність:

-  Взаємодія з батьками / законними представниками дітей………………...55

- Співпраця із закладами загальної середньої освіти, іншими установами й організаціями…………………………………………………………………...56

- Проведення спільних заходів із фізкультурно-оздоровлювального, художньо-естетичного циклів……………………………………………........57

 1. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності:

- Вивчення стану організації освітнього процесу……………………………58

- Вивчення питань функціонування дошкільного закладу……………..…....60

 

Додатки :

Додаток 1 - Розпорядок дня  в ТДНЗ №2 на 2021-2022 н.р…………….…62

Додаток 2 - Розклад занять ТДНЗ №2 на 2021-2022 н.р…………………..64

Додаток 3 – Циклограма здійснення внутрішнього контролю якості освіти в ТДНЗ №2 на 2021-2022 н.р……………………………………………......66

 1. Аналіз освітньої роботи ТДНЗ №2

за 2020-2021 навчальний рік

 Тернопільський дошкільний навчальний заклад №2 комбінованого типу для дітей з порушеннями слуху та мовлення  Тернопільської міської ради Тернопільської області вул. Л.Українки, 10 Б, м.Тернопіль, 46022, тел.24-23-43, 24-15-32, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організація освітньої діяльності в ТДНЗ №2 у 2020-2021  навчальному році здійснювалася  відповідно до Законів України «Про освіту»  (прийнятого ВРУ 05.09.2017); «Про дошкільну освіту» (11 липня 2001 року  №2628-III  зі змінами №2145-VIII від 05.09.2017), Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти (затверджено  наказом МОН України від 22.05.2012 №615), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів  України від  20.03.2003 № 305; Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом МОН України, МОЗ України від 06.02.2015 №104/52), Листа МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» від 12.10.2015 №1/9-487, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016р. №234); Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році»   Інструктивно-методичні  рекомендації (Додаток до листа МОН України від 02.07.2019 №1/9-419),з переліком інструктивно-методичних рекомендацій МОН України для використання в освітньому процесі ЗДО:

«Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (лист МОН від 09.12.2019 №1/9-750);

Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів (лист від 18.09.2014 №1/9-473);

 Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 №1/9-454);

 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 №1/9-456);

 Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 №1/9-396);

 Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 25.07.2016 №1/9-396);

Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 №1/9-249)

та Статутом закладу.

Відповідно до Листа МОН України «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (від 09.12.2019 №1/9-750) в закладі на початок  навчального року розроблено та на настановній педагогічній раді погоджено  освітню програму, а до кінця навчального року – стратегію розвитку ТДНЗ №2.

Основною метою діяльності дошкільного закладу було забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти,  задоволення потреб у нагляді, догляді, оздоровленні, корекції мовленнєвого розвитку, інклюзії, вихованні  та  навчанні дітей дошкільного віку, створення умов для їх гармонійного розвитку.

       В ТДНЗ №2 на початок навчального року було укомплектовано                       13 груп:  4 – інклюзивні групи,

7 – груп для дітей з порушеннями мовлення (з них 2 – з ЗПР), 

2 – групи для дітей з порушенням слуху.

ДНЗ  №2 протягом 2020 – 2021 навчального року відвідувало 210 дітей.

 • Дітей з інвалідністю – 29;
 • дітей з багатодітних сімей – 24;
 • дітей, батьків яких визнано учасниками АТО – 7;
 • дітей з малозабезпечених сімей – 3;
 • дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах – 2;
 • дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 1;
 • дітей, які доїжджають з навколишніх сіл і незареєстровані – 7.

Комплектування груп дітьми, відрахування з ТДНЗ №2,  переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р.                  №86)  та власного Статуту. Прийом дітей до закладу здійснювався завідувачем протягом календарного року на підставі направлення управління освіти (через електронну реєстрацію дітей в  дошкільний навчальний заклад), заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, висновку лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти (допуск), довідки педіатра про епідеміологічне оточення, щеплення, свідоцтво про народження дитини.

Під час прийому дітей з ООП до закладу обовязкова наявність висновку комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

 

Кадрове забезпечення

У дошкільному закладі сформовано сталий досвідчений колектив фахівців, який на кінець 2020-2021 навчального року представлений таким чином:загальна кількість педагогів, які працюють в закладі – 49 осіб, з них 45 забезпечували освітній процес:

Завідувач -1

Вихователь-методист -1

Вихователь-методист з корекційної роботи – 1

Вихователі – 25

Асистенти вихователів – 4

Вчителі-логопеди – 7

Вчителі-дефектологи – 4

Музичні керівники - 2

Інструктор з фізкультури - 1

Практичний психолог - 1

Соціальний педагог - 1

 

За стажем педагогічної діяльності:

           від 0 до 4 років – 5 педагогів;

           від 5 до 9 років – 4 педагогів;

           від 10 до 15  років – 7 педагогів;

           від 16 до 20 років – 9 педагогів;

           від 21 до 29 років – 12 педагогів;

           від 30 до 39 років – 12 педагогів.

 

Педагогічні звання:

               «Вихователь-методист» - 9 педагогів;

               «Учитель-методист» - 8;

               «Практичний психолог-методист» -1;

               «Старший вихователь» - 2;

               «Відмінник освіти» - 1;

              1 педагог нагороджений нагрудним знаком «Софія  Русова».

 

За рівнем кваліфікації

 

 

Адміністрація ДНЗ №2 у 2020 – 2021 навчальному році спрямовувала свою роботу на здійснення системного контролю за освітнім процесом, надавала допомогу педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням державних програм.

 Згідно Постанови КМ України від 21.08.2019р. №800 «Про порядок
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»,    педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Тому з метою підвищення освітнього рівня та психолого-педагогічної компетентності 22 педагоги склали індивідуальні плани-замовлення на підвищення кваліфікації у 2021 році та відвідували (очно та дистанційно) курси при ТКМЦНОІМ, К-ПНУ ім. Івана Огієнка та інших суб’єктів підвищення кваліфікації. Згідно Листа МОН №1/9-683 від 04.11.2019 року «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників» обсяг підвищення кваліфікації педагогічних дошкільного закладу освіти не може бути меншим ніж 120 годин на 5 років. (Рекомендовано також атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року, встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та не менше ніж 48 години, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік).

  У 2020-2021 н.р.  педагоги відвідали он-лайн засідання динамічних груп:

 • вебінар для музичних керівників (Дячун Н.Й., листопад);
 • вебінар для інструкторів з фізкультури (Ониськів Л.А., листопад);
 • вебінар для вихователів ЗДО молодших груп (Венгер Г.З., Висоцька Н.В., Волянюк М.М., грудень); (Венгер Г.З., Гуйда М.Г., Залеська Г.П., Ощіпко Г.М., Пантелеймін Н.М., Подоляк Т.Я., квітень);
 • вебінар для вихователів ЗДО середніх груп (Венгер Г.З., Кухаренко Л.Б., Гуйда М.Г, грудень); (Сава О.В., Греля Р.П., Комарницька М.Ю., Залеська Г.П., Подоляк Т.Я., квітень);
 • вебінар для вихователів ЗДО старших груп (Томінець Н.І., Пантелеймін Н.М., грудень);
 • психологічної служби ЗДО (Хомик О.Ф., жовтень, листопад, грудень, січень; Іванечко Ю.В., листопад, березень);
 • адміністрація закладу взяла участь в локаціях освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей (Безкоровайна Н.І., Климюк Т.,  Стадник І., (он-лайн, березень).           

     Атестація педагогічних працівників у ДНЗ №2 здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550. У ДНЗ №2 згідно наказу від 17.09.2020 року №135 «Про створення атестаційної комісії в ДНЗ №2 у 2020-2021 навчальному році»  була створена атестаційна комісія. Підлягали атестації 6 педагогічних працівників (чергово). Прийнято 2 заяви на позачергову атестацію.

 Рішенням атестаційної комісії було перенесено чергову атестацію  вихователя Кірашук А.М. на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (згідно п.3.19 Положення про атестацію педагогічних працівників).

    

У 2021 році успішно завершилась атестація для таких педагогів:

Хомик О.Ф., практичний психолог

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

Дичко О.Б., асистент вихователя

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» з присвоєнням 12 т.р.;

Дичко О.Б., вихователь

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;

Андрєєва О.В., вихователь;

Залеська Г.П., вихователь;

Ощіпко Г.М., вихователь;

Федчук Т.В., вихователь

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;  

Подоляк Т.Я., вихователь

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Хомик О.Ф., практичний психолог

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «практичний психолог-методист».

Адміністрація закладу заохочує педагогів до підвищення освітнього та професійного рівня через їхню участь в різноманітних конкурсах, виставках, фестивалях, публікаціях в педагогічних виданнях, які забезпечать конкурентоздатність ДНЗ.

У січні 2021 року Безкоровайна Н.І. залучалася до роботи у Всеукраїнській фокус-групі керівників ЗДО з питань інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти через Zoom-конференцію. Захід ініційовано Програмою ООН з відновлення та розбудови миру за сприяння МОН України.

В лютому 2021 року вихователь-методист з корекційної роботи Климюк Т.М. брала участь в стратегічній сесії «Розвиток інклюзивної освіти в територіальних громадах. Досвід та перспективи».

З 18.01 до 25.02. 2021 н.р. на Тернопіллі тривав обласний відео конкурс «Спортивна зима» під час карантину. Педагоги нашого закладу (інструктор з фізкультури Ониськів Л.А., вихователі Подоляк Т.Я., Залеська Г.П., асистент вихователя Дичко О.Б.) та дошкільники ІІ молодшої інклюзивної групи зняли відеоролик про спортивні розваги на свіжому повітрі з метою популяризації активного дозвілля в зимовий період та посіли ІІІ місце у відеоконкурсі, отримавши медалі та подарунок.

В серпні 2021 року завершився Фестиваль дистанційних уроків освіти  Тернополя з презентацією інноваційного освітнього продукту «Медіа-проєкт: навчаємось дистанційно», в якому брали активну участь вчитель-логопед Назар Т.А. та соціальний педагог Іванечко Ю.В. Наша колега Юлія Василівна отримала Грамоту від міського голови за своє відеозаняття.

Пропонуємо педагогам і надалі брати участь у конкурсах та виставках, надсилати фото та відео матеріали.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота ТДНЗ №2 була направлена на підвищення якості освіти, забезпечення якісного методично-психологічного супроводу освітнього процесу, підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності педагогів закладу.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця педагогічного колективу, дітей,батьків спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про те, що у  закладі працюють професіонали своєї праці.

    Особливістю 2020-2021 навчального року був адаптивний карантин. Карантин лише виявив проблеми, а ми усі разом навчилися їх вирішувати. Колектив ТДНЗ №2 постійно дбав про дотримання вимог карантину (правил особистої гігієни та соціальної дистанції). Педагоги своєчасно інформували батьків про особливості роботи закладу в період адаптивного карантину.

Методичний кабінет ТДНЗ №2 є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Методична робота у 2020-2021 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, чинних листів МОН, зокрема інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» та освітніми програмами ДНЗ №2, які були схвалені на засіданні педагогічної ради (протокол  № 01 від 31.08.2020): інклюзивні та логопедичні групи №1,2,3,7 --  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; сурдогрупи --  програмою розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. Жук В.В., Литовченко С.В., Максименко Н.Л. та ін.) та програмою розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. Луцько К. В.), логопедичні групи №5,6 – за програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (авт. Сак Т.В. та інші, 2018р.), вихователі цих груп використовували у роботі програмно-методичний посібник: «Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в закладі дошкільної освіти» (упоряд. В.В.Семизорова). Логопеди груп використовували навчально-методичний посібник Ю.В. Рібцун  «Дошкільнятко» (корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми із ФФНМ) та програму «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» (І.Кравцова, Л.Стахова, 2019р.), «Діти з розладами аутистичного спектра: план корекційно-розвиткової роботи» (укладач В.В.Семизорова, 2018р.).

         З метою покращення співпраці з батьками, налагодження партнерської взаємодії з родинами вихованців був придбаний посібник «Сім’я та дитячий садок: виховуємо дитину разом» (О.Б.Полєвікова, Т.А.Швець). Придбаний посібник «Веселинки щохвилинки» допомагав вихователям урізноманітнювати та пожвавлювати всі напрями діяльності. З метою виправлення мовленнєвих порушень та для змістовної та цікавої індивідуальної роботи з дітьми-логопатами придбані альбоми вчителя-логопеда «У країні веселкових звуків» (Ю.В.Рібцун). Здійснювалась передплата на такі видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Палітра педагога», «Психолог дошкілля», «Музичний керівник».

Методичний кабінет поповнився папкою з матеріалами «Панорама інноваційних технологій», в якій фахівці-дошкільники зібрали конспекти заходів з апробацією/використанням інноваційних технологій,  а також для проведення  тижнів безпеки. Варто продовжувати збір практичних напрацювань з тематичних тижнів. Для оптимізації освітнього процесу влітку розроблено матеріали тематичних тижнів літнього оздоровчого періоду.

 В наступному навчальному році доручити  ініціативній групі систематизувати матеріал та створити папку перспективно-календарного тематичного планування з додатками на літо.

Робочою групою була створена Стратегія розвитку ТДНЗ №2       (2021-2026 рр.) з метою оновлення змісту дошкільної освіти закладу відповідно до освітніх тенденцій сьогодення та забезпечення потреби дітей у якісній освіті. Цей стратегічний документ був презентований, обговорений педагогічним колективом та погоджений педагогічною радою (від 27.05.21р. протокол №5). Він визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку закладу дошкільної освіти. Планування розвитку навчальної системи дошкільного закладу до 2026 року зумовлено необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах.

Планується вихователями-методистами розробити діагностичну картку участі педагогів у методичних заходах закладу та міста.       

        Педагогічні працівники постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом відвідувань відкритих переглядів. Вихователь Подоляк Т.Я., асистент вихователя Дичко О.Б. запропонували колегам заняття-гру «В гості до бабусі» у  групі дітей 4-го року життя. Дотримані гігієнічні (карантинні) умови проведення заняття (на свіжому повітрі, достатня кількість обладнання, простора машина, використання обладнання, яке піддається миттю). Доречними на занятті були: стиль спілкування та творчість з боку вихователя та асистента вихователя, перевтілення вихователя в різних дійових осіб, перетворення закритої пісочниці на стіл, рухливі ігри-естафети. Взаєморозуміння між педагогами сприяли реалізації як навчальних, так і виховних завдань.

Вихователь Залеська Г.П.та асистент вихователя Дичко О.Б. (ІІ молодша інклюзивна група) грамотно визначили пріоритетні завдання, орієнтуючись на програмові вимоги, уміло склали конспект заняття з логіко-математичного розвитку «Подорож до зимового лісу», продумали чергування статичних та динамічних завдань для дітей, домовились про розподіл обов’язків, виготовили для кожної дитини багатофункціональні лепбуки, що сприяло кращому засвоєнню вихованцями поданої теми, формуванню самостійності, вихованню посидючості в дошкільнят, забезпечило дотримання дистанційних (велика кількість індивідуального роздаткового матеріалу, провітрена музична зала) карантинних вимог. Використання демонстраційного обладнання (телевізор – для декорації лісу, порівняння дерев, орієнтування у просторі, виконання фізкультхвилинки під веселий ритмічний музичний супровід), різноманітного яскравого роздаткового матеріалу, що підтримувало дитячу увагу, стимулювало високу працездатність малюків.

Асистент вихователя Дичко О.Б. брала безпосередню участь в підготовці та проведенні занять ««В гості до бабусі»», «Подорож до зимового лісу», разом з вихователями забезпечувала дозоване фізичне навантаження, чергування динамічних та статичних вправ, рухову активність дітей та розвиток емоційно-вольової сфери. Мова педагога спокійна, чітка, емоційно-модульована. Взаєморозуміння між педагогами сприяли реалізації як навчальних, так і виховних завдань.

Поділилась досвідом використання нетрадиційних технік малювання з дітьми з порушенням слуху Андрєєва О.В. (заняття з малювання «Зимове дерево»). Мотивацією до заняття стала бесіда про пори року – зима та найулюбленіше свято – Новий рік. Дієвим для розвитку дрібної моторики та підготовки до виконання наступного завдання було  використання пінцетів для гри «Прикрась ялинку». Мова педагога чітка, емоційна, нормальної гучності. Діти розуміють інструкції вихователя та відповідають, користуючись жестом, дактилюванням та за допомогою усного мовлення. В ході виконання завдання дошкільнята мали можливість закріпити кольори, форму предметів, інструментарій для аплікації, вибирали  для своєї роботи серветки за кольором, проявляли самостійність, власні уподобання.

Ощіпко Г.М. показала вміння зацікавити малят іграми з різних сфер діяльності, провівши інтегроване заняття за змістом казки В.Сухомлинського «В гості зайчика запросимо – горобиною пригостимо» для дітей середньо-старшого дошкільного віку.Педагог під час заняття поглиблювала та розширювала знання дітей про диких тварин, виховувала турботливе та дбайливе ставлення до живої природи. Вихователь тримала в полі зору усіх дітей, постійно підкріплюючи їхній інтерес похвалою, відповідною мімікою та жестами. Дошкільнята почували себе комфортно, охоче виконували поставлені завдання.

Федчук Т.В.  анонсувала колегам ранкове коло«Квест від Білочки», врахувала вікові і психологічні особливості, грамотно продумала розміщення підказок, чергування різних видів дитячої діяльності. В ранковій зустрічі педагог зуміла розвинути не лише допитливість, спостережливість, а й поєднала мовленнєву роботу (вживання пестливих форм іменників), вправляла у рівновазі (під час рухливої гри). Вихователю вдалось не лише закріпити раніше отримані знання дітей про предмети довкілля, а й в невимушеній формі навчати дітей мислити, розмірковувати, проявляти свої емоції, почуття.

Хомик О.Ф.  продемонструвала заняття «Ігри строкаті в сенсорній кімнаті» для дошкільників з особливими освітніми потребами, яке сприяло стабілізації їх психоемоційного стану, зниженню тривожності та створенню позитивно-емоційного фону. Практичний психолог зміцнювала психічне здоров’я дітей з ООП, підвищувала функціональні та адаптивні можливості їхнього організму, розвивала загальну і дрібну моторику, стимулювала пізнавальну активність, збагачувала сенсорний досвід, спонукала малят до активного мовлення. 

Такі обміни досвідом дозволяють  освітянам як активніше впроваджувати новий  педагогічний досвід, так і давати належну оцінку власної роботи, а головне – рухатись вперед, не стояти на місці, шукаючи нові форми і методи  в освітньому процесі.

Система методичної роботи була організована в контексті вирішення пріоритетних річних завдань на 2020-2021 навчальний рік, а саме: закладання основ громадянського виховання дошкільників засобами народознавства та розвиток національної самосвідомості, формування у здобувачів  освіти сучасної наукової картини світу, в т.ч. логіко-математичної компетентності через різні види діяльності, на розвиток творчої особистості через продуктивну діяльність. Продовжувалася робота над підвищенням якості освіти дошкільників з особливими освітніми потребами через її корекційну спрямованість.

        У закладі систематично та на високому професійному рівні проводяться різні заходи, на яких висвітлюється теоретичний матеріал (доповіді, виступи, повідомлення), аналітичний матеріал (аналіз стану роботи за напрямками, підсумки діагностики та моніторингу) та демонструються напрацювання педагогів. Найбільш дієвими виявились такі форми взаємодії з педагогами як педради, семінари, проблемний стіл, обмін досвідом, дискусії та колективні перегляди.

Для молодих спеціалістів та вихователів-нефахівців на початку навчального року була проведена консультація «Зміст патріотичного виховання: про що розповідати дітям (завдання чинної програми) Попович С.О.

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання  ініціативнагрупа організувала проведення (21-25 вересня 2020р.) тематичного тижня «Дні України», який органічно влився в систему роботи з патріотичного виховання. Кожен день тижня мав свою назву і в рамках тематичних днів проводилися різноманітні заходи:

 • «Міжнародний день миру». Малята логопедичної групи №1 виготовили плакат «Ми за мирне небо»
 • «День сім’ї, родини». Дошкільники логопедичної групи №2,3 повторили імена членів родини, закріпили народні пальчикові ігри, познайомилися з родинним деревом;
 • «День народної гри, народної іграшки». Діти логопедичних груп №4,5,6 провели народні ігри: «Мак», «Сірий кіт», «Подоляночка»;

діти середньої інклюзивної групи на занятті познайомилися з народними іграшками (свищик, лялька-мотанка, коник) та матеріалами, з яких вони виготовлені;

 • «День мистецтва». Діти ІІ молодшої інклюзивної групи грали в рухливі ігри «Веселі гончарі», «Збери врожай», розучували потішку «Печу, печу хлібчик», проводили цікаві бесіди про ремесла; а малюки сурдогруп малювали стрічки до українського віночка та драматизували казку «Ріпка»;
 • День «Народні джерела, оздоровлення». Дошкільнята старшої інклюзивної групи провели фізкультурні вправи просто неба «Спритні козачата», а діти логопедичної групи №7 здійснили віртуальну мандрівку рідним краєм «Люби і знай свій рідний край», Усі дошкільнята середньо-старшого дошкільного віку у Всесвітній день серця (25.09) мали можливість переглянути мультфільм «Фіксики про серце».

У вересні в ДНЗ пройшов огляд «Найкращий город», під час якого малюки з радістю закріпили назви традиційних «жителів української грядки», допомогли зібрати щедрий урожай та віднести на кухню.

У жовтні 2020р.був проведений педагогічний міст «Як плекати патріотів?» з метою поглиблення знань педагогів з теорії та практики патріотичного виховання дітей. Вихователі мали змогу поділитися власними думками щодо шляхів розв’язання завдань патріотичного виховання та поставити запитання, які їх найбільше хвилюють, своїм колегам.

         Педагогами закладу (вихователь Подоляк Т.Я, асистент вихователя Дичко О.Б.) проведене відкрите заняття-гра «В гості до бабусі» уІІ молодшій інклюзивній групі. Погрупово проводилися свята та розваги осінньо-зимового циклу. Навесні цікавою формою організації дошкільників, долучення до традицій українського народу стали гаївки, веснянки, проведені в кожній групі в залі та просто неба. 

Підсумком щодо виховання патріотизму у дошкільників засобами народознавства  стало засідання педагогічної ради. Вихователем-методистом Стадник І.С. було проаналізовано станроботи ДНЗ щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку та збагачення словника засобами фольклору. Основою національно-патріотичного виховання дошкільників є формування системи цінностей і практичного досвіду, що базуються на позитивних емоціях. Важливо усім педагогам дотримуватися принципу інтегрування в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми.  Тому особливої уваги потребують підбір та поєднання різноманітних методів та засобів педагогічного впливу для формування змалку національної самосвідомості, патріотичних почуттів.

Пашковська О.З. розповіла про особливості організації та послідовність народознавчої роботи з дошкільниками. Томінець Н.І. зупинилася на традиційних формах роботи з патріотичного виховання. А Радняна Л.В. звернула увагу на оновлення форм і методів роботи з патріотичного виховання дошкільників.  Вихователем-методистом Стадник І.С. проаналізовано облаштування національних куточків у групах, обговорено з педагогами вимоги до оформлення та, що важливо, періодичних змін експозицій відповідно до пізнавальної теми тижня з народознавства.

Варто пам’ятати, що приклад дорослих, повсякденне спілкування рідною мовою, читання художніх творів, слухання пісень, використання дидактичних мовленнєвих ігор сприятимуть формуванню основ патріотизму у дошкільників.

Ще одним напрямком роботи ЗДО було формування логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку через різні види діяльності.

На консультації педагоги розглянули складові компоненти елементарних математичних уявлень у дошкільників згідно чинних програм.

Поглибленню та розширенню знань педагогів про різноманітність мислительних операцій сприяв семінар-практикум«Дивергентне мислення як секрети «сократівського діалогу». Моделювання класичного заняття «Філософія для дітей» презентувала педагогічному колективу керівник закладу Безкоровайна Надія Іванівна.

         Усі педагоги закладу мали змогу  переконатися в ефективності засвоєння математичних знань і навичок під час колективного перегляду заняття з логіко-математичного розвитку «Подорож до зимового лісу»(вихователь Залеська Г.П., асистент вихователя Дичко О.Б.), на якому діти ІІ молодшої інклюзивної групи активно вправлялися у порівнянні величин, лічбі предметів, визначенні сенсорних еталонів за допомогою індивідуальних  лепбуків.

У зв’язку з карантинними обмеженнями вихователі груп прозвітували щодо рівня засвоєння знань з логіко-математичного розвитку та сенсорних еталонів.

Вихователем-методистом було проаналізовано стан сформованості сенсорно-пізнавальної компетентності дошкільників за освітнім напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», висвітлено питання методичного забезпечення дидактичними матеріалами для формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь та математичних уявлень, цілісної картини світу.

Родзинкою березневої педради став круглий стіл «Математика в різних напрямах освітнього процесу». Метою заходу було об’єднати зусилля усіх педагогів для зацікавлення дітей математикою, математичними поняттями і сформувати позитивне ставлення до математичної діяльності, розвивати розум, уміння розв’язувати практичні завдання.

Згідно нової редакції БКДО дошкільна освіта – основа набуття дитиною дошкільного віку емоційного та пізнавального досвіду, елементарних достовірних знань, формування життєвої компетентності відповідно до віку. Наукові елементарні знання заховані в конструкційних іграх, кулінарії, дослідницьких завданнях, інтелектуальних іграх, забезпечують інтелектуальний розвиток дитини ефективніше, ніж розв’язання прикладів чи арифметичних задач на заняттях. Важливо так організувати життєдіяльність дошкільників, щоб кожна дитина мала змогу легко засвоювати під час діяльності найскладніші поняття, зокрема, математичного змісту.

 В перспективі наступного навчального року слід зосередити увагу на розвитку продуктивного, критичного мислення дітей, формуванні в них цілісної картини світу, вмінні досліджувати, моделювати, творити. Саме STREAM-освіта націлює на інтеграційний підхід до освіти, який передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, інженерії, мистецтва, математики, акцентує увагу на вивчення точних наук, виховує культуру інженерного мислення.

  В дошкільному віці формується особистість дитини, виявляються її прагнення та здібності. Педагогічний колектив нашого закладу одним із завдань на 2020-2021 н.р. визначив розвиток творчої особистостізасобами образотворчої діяльності. Слід зауважити, що лише творчий педагог може навчити дітей бачити довкола незвичайні речі й оригінально втілювати їх у власному задумі. Головне при цьому – виховання естетичних почуттів, проте важливим є і навчання технічних прийомів. Що більше органів чуття педагог задіє у сприйманні навколишнього, то повніше будуть уявлення і глибшим пізнання дитини. Тому в закладі постійно діють виставки творчих робіт дітей, педагогів та батьків, приурочені різним порам року, національним святам. Взимку це був конкурс фантазії та рукоділля «Новорічна іграшка», а навесні – батьки долучилися до фарбування споруд на ігрових майданчиках, створивши чудові умови для літніх забав.

Вихователь Ощіпко Г.М. пригадала колегам програмові орієнтири, провівши в березні 2021 року консультацію «Форми, методи та прийоми залучення дошкільників до художньо-естетичної діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей».

В рамках Панорами інноваційних технологій велика частина педагогів обрала нетрадиційні техніки образотворення (пуантилізм, монотипія – Радняна Л.В., друкування опалим листям – Андрєєва О.В., малювання долоньками – Висоцька Н.В., штампування – Комарницька М.Ю., Пашковська О.З., кольоротерапія – Медвідь Т.А., ізотерапія – Дмитрук Є.М.), які найбільше сприяють розвитку творчої особистості дитини-дошкільника.

Цікавим та пізнавальним для вихователів був перегляд заняття із зображувальної діяльності з використанням нетраційних технік малювання (Андрєєва О.В.), інтегрованого заняття з розвитку мовлення та зображувальної діяльності  (Ощіпко Г.М.). В ході відкритих переглядів  педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття. Кожне переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з вихованцями; у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику.

З ряду причин (велика захворюваність працівників, перебування області в червоному карантинному рівні епідемічної безпеки) частина заходів, в т.ч. і  засідання педагогічної ради «Оптимізація педагогічного процесу з метою розвитку креативного потенціалу дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності», заплановане на квітень 2021 року, не була проведена.    Частково завдання розвитку творчої особистості дошкільників (доповідь Радняної Л.В. «Творчий розвиток дошкільників засобами образотворчого мистецтва», аналіз результатів перевірки щодо вивчення організації образотворчої діяльності та аналізу образотворчих знань, умінь, навичок у дітей старшого дошкільного віку) піднімалось на підсумковій педраді. ! Для системного розв’язання проблеми педагогічної підтримки творчої дитини варто і на наступний рік приділити особливу увагу подальшому пошуку та інтеграції нових елементів та рішень для виявлення ознак творчої особистості, створення сприятливого мікроклімату, залучення батьків до виховання творчо спрямованих дошкільників. На цій же педраді керівником ДНЗ було проаналізовано виконання завдань річного плану роботи, заслухано звіт практичного психолога про готовність шестирічок до навчання в НУШ, інформацію сестри медичної старшої щодо рівня захворюваності та відвідуваності за навчальний рік. Педагогічним колективом обговорено  та погоджено план роботи на літній оздоровчий період.

Педагогічний колектив ДНЗ №2 спрямовує зусилля на досягнення кожним старшим дошкільником компетентностей, закладених у Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція якого схвалена рішенням колегії МОНМС України від 04.05.2012 року №5/2-2). Реалізуючи Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), ДНЗ №2 враховує особливості  навчального закладу,  освітні  запити  дітей,  побажання  батьків або осіб, що їх замінюють.

         Інваріантна складова змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується реалізацією освітніх напрямів, визначених Базовим компонентом:

 • «Особистість дитини»
 • «Дитина в соціумі»
 • «Дитина в природному довкіллі»
 • «Дитина в світі культури»
 • «Гра дитини»
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
 • «Мовлення дитини»

 

В результаті обстеження на кінець навчального року виявлено, що майже всі діти старшого дошкільного віку легко йдуть на контакт, комунікабельні. У них формується готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до навчальної діяльності. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. Протягом першого півріччя чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

Варіативна частина  навчального плану у 2020-2021 н.р. визначалась на підставі запитів батьків і включила гурток «Англійська мова для малят»  в обсязі:

для дітей середнього і старшого дошкільного віку – 2 заняття на тиждень,

для дітей молодшого дошкільного віку – 1 заняття на тиждень.

Робота гуртка будувалася згідно рекомендованої МОН програми, за перспективним планом, складеним його керівником Гуйдою М.Г. на основі перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій і власних доробок. Заняття гуртка сприяли зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей. Дану форму роботи плануємо продовжувати в новому навчальному році.

РЕЗУЛЬТАТИ  ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог щодо рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в старшій інклюзивній групі та різновікових логопедичних групах № 1,2,3,7 (діти старшого віку)  ТДНЗ №2 в жовтні 2020 року  та травні 2021 року  педагогами було проведене оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку. 

Вже традиційно, особливого успіху діти досягають в фізичному розвитку. У дошкільнят сформовані доступні віку уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів навколишнього світу, Діти орієнтуються в основних станах погоди, установлюють прості  взаємозв’язки між станом погоди, станом рослин та поведінкою тварин, розрізняють різні рослини і тварини, порівнюючи рослини і тварини, виділяють схоже та відмінне. Діти старшого дошкільного віку намагаються будувати речення, невеликі розповіді, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Більшість дітей старших груп розрізняють голосні, тверді і м’які приголосні звуки, виділяють перший і останній звук в словах. У дітей сформовані результативні та продуктивні дії й на цій основі елементарні трудові дії з самообслуговування, з великим бажанням чергують, беруть участь в роботі на майданчиках. Дошкільники-випускники користуються різними художніми матеріалами та інструментами, щоб передавати свої життєві враження засобами образотворчого мистецтва. ! Проте недостатньо сформовані виконавські вміння, мало уваги приділялось театралізованій діяльності.

Вихователі інклюзивної старшої групи (Пантелеймін Н.М., Томінець Н.І.) та різновікових логопедичних груп (№1 – Кравчук С.І., Боєчко І.В.; №2 – Мисько Г.А., Федчук Т.В.; №3 – Стадник І.С., Радняна Л.В.; №7 – Ощіпко Г.М., Андрєєва О.В.) досягли хороших результатів в роботі з формування у старших дошкільників уявлень про оточуючий світ та природу, логіко-математичної компетентності, завдяки використанню інноваційних технологій, скоординованій взаємодії з батьками, творчому підходу до роботи з дітьми.

У розвивально-виховній роботі в групі дітей логопедичної групи №1 (вихователі Кравчук С.І., Боєчко І.В.) протягом року пріоритетним напрямком стало ознайомлення з природним довкіллям. Внаслідок цієї роботи діти мають більш повні, ніж їх однолітки, уявлення про оточуючий світ.

Вихователь логопедичної групи дітей №3 Радняна Л.В. багато уваги приділяла формуванню у дітей основ безпеки життєдіяльності. У дошкільнят  на досить високому рівні сформовані навички зображувальної діяльності, творчого ставлення до завдань.

  Пантелеймін Н.М., вихователь старшої інклюзивної групи пріоритетним напрямком роботи обрала формування соціальної компетентності з використанням різноманітних методів і прийомів (художні твори, ігри, вправи, продуктивні та пошукові види діяльності). Діти цієї групи мають досить високі показники сформованості відповідних знань та вмінь. Багато уваги приділено патріотичному вихованню малюків, ознайомленню з культурою та традиціями українського народу. Діти легко спілкуються, будують висловлювання та роблять висновки.

Ощіпко Г.М., Андрєєва О.В., вихователі дітей логопедичної групи №7, багато уваги приділяли формуванню у дітей зв’язного мовлення, тому рівень сформованості мовленнєвої компетентності у дітей групи досить високий. Крім того вони постійно працюють над ознайомленням з культурою рідного краю, формуванням патріотичних почуттів. Діти мають розвинуті навички малювання, аплікації, дещо гірші – з ліплення.

 У 2020-2021 навчальному році старшу  інклюзивну групу, логопедичні групи № 1, 2, 3, 7  відвідують  45  дітей  старшого дошкільного віку. Обстеження пройшли 34 дітей у І півріччі та 36 дітей  у ІІ півріччі. З певних причин (карантин, хворобитощо)  не усі діти взяли участь у обстеженні.

У ході обстеження виявлено:

 Логопедична група №1

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

1 дитина

3 дітей

Достатній рівень

3 дітей

2 дітей

Середній рівень

2 дитини

1 дитина

Низький рівень

Всього проходило обстеження:

6дітей

6дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

8дітей

8 дітей

 

 Логопедична група №2

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

2 дітей

3 дітей

Достатній рівень

3 дітей

3 дітей

Середній рівень

1 дитина

1 дитина

Низький рівень

1 дитина

1 дитина

Всього проходило обстеження:

7 дітей

8дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

9дітей

9дітей

 

 Логопедична група №3

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

1 дитина

2 дітей

Достатній рівень

1 дитина

1 дитина

Середній рівень

1 дитина

 

Низький рівень

Всього проходило обстеження:

3дітей

3дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

4 дітей

4 дітей

 

 Логопедична група №7

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

2 дитини

3 дитини

Достатній рівень

1 дитина

1 дитина

Середній рівень

1 дитина

2 дитини

Низький рівень

2 дитини

-

Всього проходило обстеження:

6 дітей

6дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

6 дітей

6 дітей

 

 Старша інклюзивна група

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

дітей

8 дітей

Достатній рівень

6 дітей

4 дітей

Середній рівень

2 дітей

1 дитина

Низький рівень

1 дитина

1 дитина

Всього проходило обстеження:

14дітей

14 дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

18дітей

18 дітей

 

В загальному по закладу

І півріччя:

– дітей з високим рівнем -11;

– дітей з достатнім рівнем  – 14;

– дітей з середнім рівнем  –  5;

– дітей з низьким рівнем  – 4 .

ІІ півріччя:

– дітей з високим рівнем - 19;

– дітей з достатнім рівнем  – 11;

– дітей з середнім рівнем  – 4;

– дітей з низьким рівнем  – 2.

Таким чином, вивчення та узагальнення результатів освітнього процесу дозволяє зробити висновок про те, що дошкільники-випускники в цілому готові до шкільного навчання. Залишається незмінною необхідність приділення уваги збереженню та зміцненню здоров’я, розвитку мовленнєво-комунікативних навичок дітей. 

 

КОРЕКЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

У закладі функціонує 13 груп: 7 груп логопедичні для дітей з порушеннями мовлення (2 з яких для дітей з тяжкими порушеннями мовлення), 2 сурдогрупи – для дітей з порушеннями слуху, 4 групи -- інклюзивні.

У логопедичних групах у 2020-2021 навчальному році здобували  освіту 119 дітей, в інклюзивних групах – 11 дітей з особливими освітніми  потребами (в І молодшій і середній  – по 2 малюків, в ІІ молодшій – 3, старшій – 4 дитини), в сурдогрупах – 10.

З дітьми з особливими освітніми потребами (далі ООП) впродовж 2020-2021 навчального року працювали разом з вихователями: асистенти вихователів – 4; учителі-логопеди – 8; сурдопедагоги -- 2;  практичний психолог – 1; соціальний педагог – 1; музичні керівники – 2;  інструктор з фізкультури – 1.

Одним із завдань, яке ставив перед собою у 2020-2021 н.р. педагогічний колектив дошкільного закладу, залишалося підвищення якості освіти дошкільників з особливими освітніми потребами через її корекційну спрямованість.

У логопедичних  та сурдогрупах освітньо-корекційна діяльність спланована за лексичними темами. На початку навчального року  проводилося обстеження дітей вчителями-логопедами, сурдопедагогами  та вносилися корективи у подальшу підгрупову та індивідуальну роботу з урахуванням особливостей мовленнєвого розвитку кожної дитини з особливими освітніми потребами.

У минулому навчальному році також весь освітній процес поєднувався з філософією інклюзії і втіленням в педагогічну та організаційну практику закладу інклюзивних цінностей.В дошкільному закладі у 2020-2021 навчальному році інклюзивне навчання в групах організоване згідно наказів завідувача, вимог Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ДНЗ №2 та індивідуальних програм розвитку дітей з ООП (ІПР).  З дітьми з особливостями психомовного розвитку індивідуальні та підгрупові заняття фахівці здійснювали як в кабінетах, так і в приміщеннях музичного, фізкультурного залів та сенсорної кімнати.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надавалися дітям з врахуванням їх нозології та індивідуальних потреб після спостережень стану розвитку кожного дошкільника з ООП.Усі члени командисупроводу забезпечували дошкільнятам  умови для соціалізації, залучаючи їх до  безпосередньої участі в святах і розвагах, спільній ігровій, трудовій та дослідницькій діяльності(в зв’язку з карантинними обмеженнями розваги та свята проводилися лише погрупово).

З метою оптимізації роботи команди психолого-педагогічного супроводу в наступному навчальному році методисту з корекційної роботи продовжувати забезпечувати різні підходи у побудові освітньо-виховного процесу   вихователями та асистентами вихователів, іншими фахівцями.

Вихователі дбали про створення умов для успішного розвитку всіх дітей групи. Асистенти вихователів інклюзивних груп створювали загальну позитивну емоційну атмосферу в дитячому колективі, приділяючи увагу кожній дитині з особливостями розвитку. Педагоги продовжували створювати комфортне предметно-ігрове та розвивальне середовище в групових кімнатах та на майданчиках. Так в І молодшій інклюзивній групі (педагоги Костур Н.П., Волянюк М.М., Мимрик Р.А.) вдало продумали розташування меблів для більш комфортного перебування малюків у груповому приміщенні (розміщення ігрового куточка та зони усамітнення). В ІІ молодшій інклюзивній групі (педагоги Залеська Г.П., Подоляк Т.Я., Дичко О.Б.) за підтримки батьків замінені меблі (безпечні, якісні, доступні для користування дітьми) та придбані пуфи для куточка усамітнення, які за потреби мобільні. Педагоги середньої  інклюзивної групи (Кухаренко Л.Б., Гуйда М.Г., Кокора В.В.) поповнили природничий осередок ще одним живим об’єктом для спостережень та догляду дітьми -- равликами ахатінами, що дуже сподобалося дошкільнятам. Майданчик старшої інклюзивної групи (педагоги Пантелеймін Н.М., Томінець Н.І., Січкарик М.І.) поповнився дитячим будиночком для розгортання сюжетно-рольових ігор. У трьох інклюзивних  групах наявні навчальні куточки для індивідуальної роботи з дітьми з ООП (асистенти вихователя Дичко О.Б., Мимрик Р.А., Січкарик М.І.).

Вчитель-логопед з інклюзивного навчання Грицюк А.Т. та практичний психолог Хомик О.Ф. забезпечували співпрацю з педагогами груп та батьками для реалізації освітніх завдань дітей з ООП, обговорюючи індивідуальні особливості дошкільнят та їх можливості.

Команда індивідуального супроводу не тільки організовувала належну підтримку кожної дитини, а й залучала до співпраці батьків цих дітей через індивідуальні бесіди, консультації, психологічні тренінги.

Для реалізації  інклюзивних цінностей в нашому закладі варто й надалі проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громади  з питань державної політики щодо забезпечення прав дитини та надання освітніх послуг дітям з ООП.

У минулому навчальному році різноманітні заходи як «Уроки толерантності» (тематичний перегляд мультфільмів, виготовлення подарунків, створення ігрових ситуацій) педагоги планували та проводили погрупово. У 2021 році також відбулись традиційні флеш-моби до Міжнародного дня людини із синдромом Дауна  (21 березня) і до Всесвітнього дня підтримки людей з РАС (2 квітня) за підтримки батьків. Такі заходи збагачують освітню політику нашого закладу новими підходами, урізноманітнюють педагогічні технології щодо просування концепції прав людини в сфері освіти.

Різноманітні заходи  інклюзивних та спеціальних груп постійно висвітлюються на сайті нашого закладу.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  ОСВІТНЬО-КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Аналіз стану логопедичної роботи показав тенденцію до зростання кількості дошкільників із спектром мовленнєвих порушень. Діти семи логопедичних груп систематично залучались до логопедичної індивідуальної та підгрупової корекційної діяльності. У дошкільнят збагачувався  словниковий запас, формувалися вміння будувати граматично правильні речення, підвищувався рівень розвитку уваги, уяви, пам’яті, мислення, виправлялися мовленнєві помилки, закріплювалася правильна вимова звуків у словах, реченнях, удосконалювалися  навички звуко-буквенного аналізу. 

 Аналіз стану дефектологічної роботи дозволяє зробити висновок: учителі-дефектологи Вишневська К.В., Жукова Т.З. протягом навчального року в індивідуальній та підгруповій роботі створювали наочно-образне підґрунтя для розвитку мовлення. Сурдопедагоги Вишневська К.В., Жукова Т.З. працювали з дітьми з порушенням слуху, які частково відвідували інклюзивні групи. Педагоги диференційовано підходили до розвитку слухового сприймання та формування вимови, враховуючи різні слухові можливості дошкільників з порушенням слуху.

На сьогоднішній день в нашому закладі логопедичні та сурдогрупи різновікові.

У логопедичній групі №1 (вчитель-логопед Іванкевич О.С.) з вересня 2020 по травень 2021 були охоплені корекційною роботою  22 дітей. З них 8 дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення (ФФНМ) випускаються з дитячого садочка: 5 дошкільнят з мовленням у нормі, 1д. – з рекомендацією автоматизації звука [Р], 1д. – звука [С] (була міжзубна вимова), 1д. – звуків [Р-Л], [С-Ш].

У логопедичній групі №2 (вчитель-логопед Сімора А.В.) з вересня 2020 по травень 2021 року також були охоплені корекційною освітою 18 дітей,        9 дітей старшого дошкільного віку. З них 7 дітей  ідуть до школи (3 д. із ЗНМ, 1 д. – з РАС, 2 д. – ЗМР), 6 д. з мовленням у нормі або з значно покращеною звуковимовою ідуть в загально-освітню школу, 1 д. – на інклюзивне навчання, 2 д. залишаються у групі на наступний навчальний рік.

У логопедичній групі №3 (вчитель-логопед Чумаченко І.В.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 20 дітей. З них 3 дітей (ФФНМ) ідуть до загально-освітніх шкіл міста з мовленням у нормі.  

         У логопедичній групі №4 (вчитель-логопед Назар Т.А.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 14 дітей. Старших дошкільників - 2 (1д. – порушення мовлення, 1 д. – ЗНМ  І-ІІ р.). Ще 2 дітей за заявами батьків  на  наступний рік переходять на інклюзивне навчання (в ІІ молодшу і середню інклюзивні групи відповідно рівня їх розвитку). 

        У логопедичній групі №5 (вчитель-логопед Бойчук Л.А.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 15 дітей. Усі діти були з тяжким порушеннями мовлення. 6 дітей старшого дошкільного віку , з них 2 (із ЗНМ І і ІІ рівня) ідуть в спеціалізовані заклади.  На наступний навчальний рік продовжать навчання з переводом у логопедичні групи №1,3 чотири дитини (1 д. – ЗНМ ІІ р. ЗПР, 3 д. – ЗНМ ІІІ р. ЗПР). 

У логопедичній групі №6 (вчитель-логопед Малегус К.А.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 12 дітей. Усі діти були з тяжким порушеннями мовлення. З них 2 дитини з покращеною звуковимовою ідуть до спеціалізованого навчального закладу,а 2дошкільника з покращеною звуковимовою будуть відвідувати іншігрупи.                                                                                

 У логопедичній групі №7 (вчитель-логопед Климюк Т.М.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 18 дітей з порушеннями мовлення різної складності. 6 дітей старшого дошкільного віку, з них 3  випускників: у 1 д. (ЗМР) мовлення в нормі, в 1д. (ФФНМ) – рекомендовано продовжити автоматизацію  звука [С] (міжзубний сигматизм). З них 1 д. (РАС) йде на інклюзивне навчання, 2 д. – в загально-освітню школу. На наступний навчальний рік продовжать навчання 3 шестирічок.

         У старшій інклюзивній групі спільно зі своїми однолітками здобували освіту 4 дітей з особливими освітніми потребами (2- РАС, 1 – порушення розвитку, генетично обумовлене, 1 – ЗМР). На наступний навчальний рік  двоє дітей залишаються на інклюзивному навчанні, одна дитина продовжить своє навчання у логопедичній групі №4, ще один дошкільник йде в школу за місцем проживання.

У сурдогрупі №1 (вчитель-дефектолог Жукова Т.З.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями 7 дітей з порушеннями слуху, з них 1 д. старшого дошкільного віку (ЗНМ І р., обумовлена полісенсорною туговухістю ІІІ ст.) іде в спеціалізовану школу.

У сурдогрупі №2 (вчитель-дефектолог Вишневська К.В.) були охоплені корекційно-розвитковими заняттями  8 дошкільників з порушеннями слуху. Випускників у групі в цьому навчальному році немає.

У травні вчителі-логопеди Іванкевич О.С., Грицюк А.Т. провели обстеження дошкільників середньої інклюзивної групи з метою виявлення дітей з порушеннями звуковимови. Логопедичне обстеження показало, що з спискових 29 дітей нормотипового розвитку обстежено 23 дошкільників і виявлено 5 дошкільників мають поліморфне порушення звуковимови, у 6 дітей є порушення двох груп звуків та у 4 дітей – порушення однієї групи звуків. Вихователі групи донесли інформацію до батьків з пропозицією звернутися їм з дитиною до інклюзивного ресурсного центру для комплексного психолого-педагогічного вивчення стану мовлення дитини з метою переводу їхньої дитини в логопедичну групу нашого закладу.

Таблиця результатів психологічної готовності старшого дошкільника

до навчання в школі по ТДНЗ №2  (2020 – 2021н.р.)

Групи ДНЗ

Кількість дітей старшого дошкільного віку

Високий рівень готовності

Середній рівень готовності

Нижче середнього

Логопедична №1

7

4д. (57%)

3д. (43%)

      ----

Логопедична №2

9

4д. (45%)

3д. (35%)

2д. (20%)

Логопедична №3

4

2д. (50%)

2д. (50%)

 

Логопедична №7

6

2д. (34%)

2д. (33%)

2д. (33%)

Старша інклюзивна

14

5д. (36%)

8д. (57%)

1д. (7%)

Таблицю склала практичний психолог ДНЗ №2 Хомик О.Ф.

Педагогічна, медична документація у логопедичних   групах № 1-7, сурдогрупах №1,2 та інклюзивних групах ведеться відповідно до вимог Міністерства освіти і науки  України, Міністерства охорони здоров’я України,  Інструкції про ведення діловодства у ДНЗ №2, номенклатури справ закладу.

В наступному навчальному році продовжувати роботу над формуванням правильної звуковимови через використання усної народної творчості задля виховання у малюків впевненості у собі та сприяння розвитку комунікативних навичок. Також доцільно у своїй роботі педагогам ширше використовувати логопедичну, логомузичну, фонетичну ритміку, як одну з форм активної терапії для поліпшення фізичного, психічного та емоційного стану дітей та розвитку їх мовлення. Важливо звернути увагу на формування комунікативної компетентності у дошкільників через використання організаційно-смислових ресурсів освітнього середовища, ширше використовувати засоби альтернативної і допоміжної комунікації в роботі з тими дітьми, які в силу своїх особливостей не оволоділи вербальною комунікацією.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

У СПЕЦІАЛЬНИХ  ТА ІНКЛЮЗИВНИХ  ГРУПАХ

Щороку для педагогів корекційних груп організовуються  різні методичні заходи. Так, для музичних керівників, які працюють з дітьми логопедичних груп та входять до команди психолого-педагогічного супроводу  вихователь-методист з корекційної роботи Климюк Т.М. провела консультацію «Робота музичного керівника з дітьми-логопатами (листопад 2020р.). Для  створення єдиної системи інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку методист з корекційної роботи проводила робочі наради, консультації з питань узгодження дій, організовувала засідання КППС з метою корекції навчальних завдань для дошкільників (тричі на рік).

Фахівці тісно співпрацювали з педагогами закладу, залучаючись до педагогічних рад, семінарів, проводячи за потреби консультації для вихователів та асистентів вихователів, підвищували свою педагогічну майстерність шляхом перегляду відкритих заходів колег.

З метою підвищення фахового рівня команда корекційних педагогів  брали участь в «Панорамі інноваційних технологій», поділившись своїм досвідом використання інновацій у своїй практиці.

На засіданні педагогічної ради «Про виховання патріотизму засобами народознавства» вчитель-логопед Іванкевич О.С. підняла питання  впливу усної народної творчості на розвиток мовлення дітей дошкільного віку та порадила ширше використовувати у роботі з дітьми потішки, лічилки, мирилки, дражнилки, скоромовки як для збагачення словника дошкільників, покращення їхньої вимови так і для забезпечення позитивного мікроклімату в дитячому колективі.

Також вчителі-логопеди Бойчук Л.І., Малегус К.А., музичний керівник Дячун Н.Й., інструктор з фізкультури Ониськів Л.А. взяли активну участь в засіданні педагогічної ради у обговоренні питання застосування логіко-математичних знань дітей в своїй корекційній роботі.

         Своїм досвідом співпраці вихователя і асистента вихователя  на груповому занятті та шляхів ефективної взаємодії їх поділилися вихователь Подоляк Т.Я., асистент вихователя Дичко О.Б. на відкритому занятті з народознавства «На гостину до бабусі» (вересень 2020р.) та вихователь Залеська Г.П., асистент вихователя Дичко О.Б. під час проведення відкритого заняття з логіко-математичного розвитку для дітей 4-го року життя «Подорож до зимового лісу», на прикладі яких було показано різні шляхи їх ефективної взаємодії.

В березні 2021р. вчитель-логопед Назар Т.А. та соціальний педагог Іванечко Ю.В. взяли участь у медіапроєкті «Навчаємось дистанційно» (організованим ТКМЦНОІМ). Наша колега Юлія Василівна отримала нагороду (Грамота від міського голови) за презентацію онлайн-заняття для дітей дошкільного віку з ООП.

Команда психолого-педагогічного супроводу прослухала онлайн- семінар «Управлінський аспект. Перші кроки до створення інклюзивного закладу» (11.09.2020р.) В червні 2021 року асистенти вихователів брали участь в онлайн-семінарі для асистентів вихователів ЗДО «Організація освітнього процесу в інклюзивних групах ЗДО: на допомогу асистентам вихователя» (організовані ТОКІППО).

Для покращення якості освітньої роботи з дітьми з особливими потребами діють курси підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ, на яких пропонуються напрями і теми в тому числі, з організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами (різних нозологій)  в дошкільному закладі. У 2021 році багато наших педагогів стали слухачами курсів підвищення кваліфікації, навчаючись онлайн. Деякі теми з підготовки дітей до шкільного навчання викладає практичний психолог  нашого закладу Хомик О.Ф. Також усі педагоги підвищують свій фаховий рівень самостійно, шукаючи інших суб’єктів підвищення кваліфікації та прослуховуючи вебінари з питань, що їх цікавлять.

Атестація педагогічних працівників, які працюють у спеціальних /інклюзивних групах здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та наказу по ДНЗ №2.

Психологічна служба ДНЗ (практичний психолог Хомик О.Ф., соціальний педагог Іванечко Ю.В.) протягом 2020-2021 н. р. забезпечувала психологічний супровід дошкільнят з особливими освітніми потребами.  Хомик О.Ф. оперувала різноманітними діагностичними тестами, методиками, корекційно-розвивальними програмами, що рекомендовані для використання. Практичний психолог розширила обсяг свідомого користування дітьми з особливими освітніми потребами набутим досвідом, забезпечувала якісне і кількісне полегшення структури дефекту, формувала готовність старших дошкільників до навчання в школі, консультувала батьків з метою попередження насильства та жорстокості в сім’ї, дитячому колективі.  Щорічно до Міжнародного дня психічного здоров’я практичний психолог висвітлює факти про психічне здоров’я через комплекс інформаційних бюлетенів для педагогів та батьків. У жовтні 2020 року  в рамках цього Дня психологічна служба провела тренінг з педагогами закладу на тему:  «Стресостійкість  як особистісна властивість педагога в сучасних реаліях».

Соціальний педагог Іванечко Ю.В. співпрацювала зі службою у справах дітей,  вела соціальний паспорт різних категорій дітей, залучалася до організації різноманітних педагогічних заходів та пройшла навчання з терапії  сенсорної інтеграції та її порушеннях у дошкільників, отримавши сертифікати фахівця.

Варто на сайті закладу запровадити розділ «Кабінет корекційної освіти», на якому висвітлювати діяльність педагогів інклюзивних та спеціальних груп, надавати інформаційну підтримку і допомогу батькам.

Таким чином, методичну роботу з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної компетенції та загальнокультурного рівня можна вважати задовільною. Творча активність педагогів підтримувалася завдяки відповідальності, ентузіазму. Діяльність колективу протягом 2020 – 2021 навчального року була різноманітною і багатоплановою. Досягнуті результати сприятимуть підвищенню якості освітнього  процесу з дітьми.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Зважаючи на те, що з кожним роком збільшується кількість травмованих дітей унаслідок несформованих навичок поведінки з предметами, речами, незнайомими людьми, у природному довкіллі, різних ситуаціях виникає потреба в систематичній роботі з дошкільниками, виробленні у них свідомої, осмисленої позиції щодо безпеки їх власної життєдіяльності. Тому і в цьому навчальному році належна увага приділялася  безпеці  життєдіяльності дитини.

З метою поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої гігієни, безпеки та пропаганди здорового способу життя у жовтні 2020 та в квітні 2021 року був проведений Тиждень безпеки.  Напередодні було оглянуто приміщення та територію закладу, стендову інформацію, вказівні знаки. З персоналом закладу опрацьовано  нові нормативні акти у сфері  організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, ознайомлено з  інструктивно-методичними рекомендаціями, нормативною базою. У квітні 2021 року здійснювалась   внутрішня перевірка головним спеціалістом з охорони праці ТМР щодо питань охорони праці в ТДНЗ №2. В закладі наявний протипожежний режим в приміщенні, працівники дотримуються вимог з охорони праці на робочому місці, ознайомлені з діючими інструкціями системи цивільного захисту в закладі, належним чином ведеться уся документація (журнали інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, з питань пожежної безпеки). Суттєвих зауважень не виявлено.

Під час весняного та осіннього «Тижня безпеки дитини» було проведено: планові заходи з групою працівників ДНЗ згідно розкладу за тематикою відповідно до програми занять; заняття-гра «Сигнал «Увага всім!»»(старша інклюзивна група), дидактична гра «Стихійні лиха»логопедична група №7), гра «Безпечні і небезпечні предмети мого дому» (І молодша інклюзивна група, логопедична група №6), дидактична гра «Мама захворіла» (ІІ молодша інклюзивна група), заняття-гра «Допоможи собі сам» (середня інклюзивна група, логопедична група №1), гра-драматизація казки «Лікар Айболить» (логопедична група №5), розвага «Малятко-здоров’ятко» (логопедична група №4, сурдогрупи №1,2), сюжетно-рольова гра «Сім’я» (логопедична група №2), заняття «Добро-зло» (логопедична група №3), виставка куточків «Безпека дитини» (в кожній віковій групі); консультація  «Небезпека COVID-19»; виготовлені пам’ятки для батьків: «Обережно поводься з електроприладами в побуті», «Дітям від 3 років важливо знати…».В методичному кабінеті оформлено виставку наочності для  роботи з дітьми  під час Тижня безпеки дитини, придбано наочний посібник «Як влаштована людина». В усьому закладі переглянуті плани евакуації дітей, персоналу на випадок надзвичайної ситуації. Перевірено та поповнено аптечки швидкої медичної допомоги в медичному кабінеті та в групах. Виготовлено ватно-марлеві пов’язки з ЦЗ, переглянуте наповнення  та комплектність  коробок «ЦЗ» по групах. Перевірено електричне, опалювальне обладнання. Перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків. Поновлено куточок ОБЖД   стендом-схемою по евакуації.

Для навчальної діяльності придбано флешку (для показу руханок, мультфільмів, майстер-класів), маракаси, завісу для тіньового театру, різноколірну тканину для хореографічних постановок, іграшки для лялькової вистави, але музична зала потребує доповнення демонстраційною наочністю для використання її на групових заняттях з дошкільнятами.

В кожній віковій групі оновлено атрибути для самостійної рухової діяльності. Необхідно збагачувати різноманітним наповненням ігрове обладнання (на свіжому повітрі зокрема).

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного здоров’я дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами. Вихователі і спеціалісти дотримувались оздоровчого спрямування освітнього процесу, фізіологічно доцільного режиму дня, гігієнічних норм і правил, організовували раціональне середовище для різних видів діяльності. Особлива увага приділялася розвитку м’язевої системи, корекції опорно-рухового апарату кожної дитини, просторового орієнтування. Реалізацію завдань здійснювали через проведення спеціальної діяльності з фізичної культури (Ониськів Л.А.) та під час режимних моментів (педагоги). Позитивно вплинуло на загальний стан організму вихованців використання нетрадиційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, а саме «доріжки здоров’я». ! Варто поповнити атрибути для рухливих ігор, оснащення спортивного майданчика.

 Ретроспективний аналіз стану здоров’я дітей свідчить, що за останні роки кількість вихованців з полісенсорними порушеннями збільшилася, стан здоров’я таких дітей потребував особливої уваги. Батькам варто надавати консультативну допомогу з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартуванню дошкільнят в домашніх умовах з метою зниження захворюваності.

   Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор; їх обладнання відповідає нормативним вимогам. У кожній віковій групі наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилося маркування меблів. Здійснювався індивідуальний підхід  під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Лікар-педіатр Ткачук Н.В., сестра медична Дмитерко Е.В. розробляли план оздоровлення, здійснювали постійний контроль за виконанням рекомендацій фахівців, організацією раціонального харчування, виконанням оздоровчих заходів. Варто в наступному році медпрацівникам прозвітувати про стан захворюваності та лікувально-профілактичні заходи на виробничих нарадах.

Санітарно-гігієнічні умови у ДНЗ відповідали Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природногоосвітлення був забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних осередків.              В червні 2020р. для кварцування приміщень в кожній віковій групі придбані бактерицидні опромінювачі переносні з метою очищення повітря та використовуються з дотриманням графіка.

Організація харчування в ДНЗ проводилася відповідно до чинного законодавства України. Аналіз даного аспекту діяльності у ДНЗ в 2020-2021 н.р.  показав, що Безкоровайною Н.І., завідувачем ТДНЗ №2, Дмитерко Е.В., сестрою медичною, здійснювалась планомірна робота та постійний контроль щодо організації харчування дітей.  Для правильної організації раціонального харчування дошкільнят на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. Проводився аналіз виконання норм харчування 1 раз на 10 днів. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби Дмитерко Е.В., сестрою медичною, Сагадин Л.І., комірником, систематично велась вся необхідна документація.

Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі, проводився громадський контроль.

Комірник забезпечував оптимальний та різноманітний набір продуктів харчування у ДНЗ. Приймались продукти харчування від постачальників відповідно до вимог згідно цін, які вказані в специфікації ЦБ ДУ. Своєчасно замовлялись продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

Аналіз харчування дітей в ДНЗ за період з 01.09.2020 р. по 31.05.2021р. показав, що  середнє виконання щоденних норм продуктів харчування таке:

 

Найменування продукту

Відсотки

2016

2017

2018

2019

2020

м’ясо, м’ясопродукти                      

97%

88%

83%

82%

91%

риба                                                   

55%

54%

52%

34%

24%

яйця                                                   

108%

90%

82%

75%

76%

молочні продукти                            

76%

50%

24%

79%

77%

сир кисломолочний                          

46%

73%

67%

60%

91%

масло вершкове                                 

82%

93%

85%

84%

82%

олія                                                     

85%

90%

87%

79%

90%

картопля                                           

103%

113%

134%

126%

136%

овочі різні

100%

73%

68%

68%

88%

крупи, макаронні вироби                   

160%

141%

115%

130%

124%

борошно                                           

90%

82%

79%

76%

80%

соки                                                   

50%

61%

30%

23%

20%

фрукти                                  

52%

34%

35%

31%

50%

цукор                                                 

95%

92%

82%

81%

80%

сир твердий                                       

82%

78%

72%

63%

55%

хлібобулочні вироби

100%

95%

93%

99%

95%

Всього:                                                    

86,3%

81,7%

74,3%

74,4%

75,9%

 

З метою організації харчування у 2021-2022 навчальному році планується не менше 80% від запланованих норм.

 Харчування дітей протягом року відповідало встановленим нормам. Частота та обсяг завозу продуктів харчування і продовольчої сировини залежала від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідували заклад.

Організація харчування дітей та його оплати в ТДНЗ №2 здійснювалися відповідно до чинного законодавства України. В закладі харчуються діти пільгових категорій:

 • діти з інвалідністю - (звільнення від оплати);
 • діти з багатодітних родин- (50 % від вартості харчування);
 • діти учасників АТО та учасників бойових дій - (звільнення від оплати);
 • діти на інклюзивному навчанні - (звільнення від оплати).

Протягом літнього оздоровчого періоду збільшувалася плата за харчування на 10% за рахунок збагачення меню фруктами, вітамінізованими напоями. Питання організації харчування неодноразово розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах.

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

В ТДНЗ №2 систематично проводилися первинний та всі наступні  інструктажі з охорони праці; всі категорії працівників забезпечені  інструкціями з охорони праці. Вчасно були опрацьовані законодавчі, правові  та нормативні  документи  з питань охорони праці, проведений щорічний інструктаж працівників. За графіком проводилась повірка заміру опору ізоляції,  перезарядка  порошкових та вуглекислотних вогнегасників, повірка  показів лічильника води, тепла. Керівник закладу та її заступник з господарської частини в лютому 2021 року пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці і пожежної безпеки, вихователь-методист Стадник І.С. та вихователь-методист з корекційної роботи Климюк Т.М. – в липні 2021 р.

         За кошти державної субвенції на 2021 рік для забезпечення інклюзивної освіти придбано 4 бізі-борди «Розвиваюча дошка-будинок» (для інклюзивних груп), пазли, дерев’яний сортер, 2 математичні планшети «Розумний лис», розвиваючі дерев’яні іграшки «Фантазуємо з резинками» (логопеду з інклюзивного навчання та практичному психологу) та 2 ноутбуки.

Впродовж року дитячий заклад було забезпечено: миючими засобами, піском, ремонтувалися лавочки на дитячих майданчиках (за потреби), здійснювався благоустрій та озеленення території, естетичне оформлення інтер’єру закладу. Проведена заміна батарей опалення в логопедичній групі №6 та сурдогрупах №1,2. Здійснено поточний ремонт кухні, розпочато капітальний ремонт пральні. Лакувалося паркетне покриття в групових кімнатах та музичній залі. За потреби організовувався покіс трави, обрізання живоплоту, проводилися сезонні роботи у квітниках та на городах.Частково закуплено для кухні посуд, придбані пісочниці з накриттям на дитячі майданчики трьох груп, таблички з підписами всіх приміщень закладу.  Для візуалізації матеріалів з освітньої діяльності педагогів придбано фліпчарт дошка (70*100 см).

 

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

          Спільна діяльність педагогічного колективу та батьківської громадськості є одним з напрямків діяльності нашого закладу.

       Основними завданнями були:

 • охоплення дошкільною освітою дітей із будинків мікрорайонів, які закріплені за закладом;
 • надання фахової допомоги батькам у питаннях виховання та навчання дітей, залучення батьків до активної співпраці;
 • формування усвідомленого батьківства в родинах, позитивних установок у спілкуванні з дитиною.

       Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Цього навчального року через дотримання карантинних заходів у зв’язку із світовою пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, педагогічний колектив організовував лише дистанційні форми співпраці з родинами вихованців через сайт ТДНЗ №2, соціальну мережу viber та індивідуальні консультації батьків у телефонному режимі.

Завдяки співпраці та порозумінню дорослих  забезпечувалася потреба кожної дитини в отриманні позитивних  вражень та інтересу до співпраці між дітьми через спільну ігрову та навчальну діяльність.

Впродовж року психологічною службою закладу проводилась психопрофілактика наслідків стресових станів, різних видів насильства у сім’ї.

  Потрібно і надалі продовжувати психолого-педагогічне просвітництво батьків з питань розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку в умовах здобуття дошкільної освіти вдома, а також про особливості ознайомлення дошкільників з COVID – 19.

      На жаль в зв’язку з адаптивним карантином загально-садові заходи осінньо-весняного циклу, які вже стали традиційними для малят і їхніх батьків, в цьому навчальному році не відбулися. Але, з доброї волі батьків, активно пройшла акція «Подаруй садочку квітку»,  завдяки чому суттєво покращився екстер’єр закладу. Підтримали батьки і бажання педагогів оновити споруди на ігрових майданчиках, придбали нові пісочниці.  До Міжнародного дня Землі батьки багатьох груп приєдналися до  впорядкування городів.

З батьками вихованців проводилась постійна, планомірна, різноманітна робота з метою збереження здоров’я дітей та запобіганню виникнення захворювань органів травлення. Щодо якісного та повноцінного харчування  вихованців були організовані консультації для батьків. Усі батьки були своєчасно ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей.

Інформування щодо організації харчування дітей в ТДНЗ №2 батьків вихованців, громадськості планується здійснювати на сайті ДНЗ у відповідних розділах. 

У червні на сайті закладу завідувачка ДНЗ Безкоровайна Н.І. прозвітувала перед батьківською громадою та колективом про використання коштів за період з травня 2020 р. по травень 2021 р.

Адміністрація на сайті закладу, а педагоги через інтернет-ресурс «Вайбер» проінформувала батьків про навчально-інформаційну конференцію щодо різних аспектів дитячого виховання «ПроОсвіта», яка відбулася в Тернополі 21 серпня 2021 року.

НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І ШКОЛИ

Актуальним залишається пошук шляхів реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти. Для цього залучались   школярі-випускники садочка  до  проведення  святкових  ранків,  спортивних  розваг,  театралізованих  дійств; організовувались екскурсії  з  метою  формування мотиваційної  готовності шестирічок до навчання  в  школі; проводились зустрічі батьківської громади з вчителями початкових класів. 

З метою запровадження інноваційних підходів щодо гармонійного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства та старту Нової української школи вихователі, в групах яких є діти старшого дошкільного віку, знайомилися із Державним стандартом та освітніми програмами й технологіями навчання у початкових класах.

 На сучасному етапі розвитку освітнього середовища завданнями ДНЗ у 2020-2021навчальному році були:

 - створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого садка в школу);

 - поглиблення інтересу дошкільників до життя у школі;

- надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання у школі і при вступі дитини до Нової української школи.

Для їх реалізації була організовані різноманітні заходи.

Проводилися планові екскурсії з дітьми старшої інклюзивної групи та логопедичних груп  №1, 2, 3, 7 до території початкової школи, спортивних майданчиків (з дотриманням карантинних обмежень). Педагоги закладу постійно знайомили старших дошкільників з правилами поведінки школярів, та проводили підсумкові заняття з дітьми старшого дошкільного віку:

 • заняття на тему «Математична подорож» у логопедичній групі №7 (вихователь Андрєєва О.В.)
 • заняття на тему «Лісова школа» у логопедичній групі №7 (вихователь Ощіпко Г.М.)
 • заняття з математики на тему «Школа двері відчиняє, математиків стрічає» у старшій інклюзивній групі (вихователь Томінець Н.І.)
 • заняття з безпеки життєдіяльності на тему «Школа екстремальних ситуацій» у старшій інклюзивній групі (вихователь Пантелеймін Н.М.)
 • заняття з розвитку мови та мовленнєвого спілкування на тему «Витівки Чарівника» у логопедичній групі №1 (вчитель-логопед Іванкевич О.С.)
 • заняття з розвитку мови та мовленнєвого спілкування на тему«В гостях у Годинникового Майстра» (вчитель-логопед Сімора А.В.)
 • заняття з розвитку мови та мовленнєвого спілкування на тему «День народження букви»(вчитель-логопед Чумаченко І.В.)
 • заняття з розвитку мови та мовленнєвого спілкування на тему «Переполох у Місті Звуків» (вчитель-логопед Климюк Т.М.)
 • заключна спартакіада-2021 «Сміливим усміхається доля» у старших групах № 2, 7, 10, 11 (інструктор з фізкультури Ониськів Л.А.)

 

В рамках річного плану роботи здійснювався внутрішній моніторинг якості освіти (жовтень, квітень-травень) через:

 • проведення педагогічної діагностики з визначення рівня сформованості різних компетентностей старших дошкільників та готовності їх до школи;
 • обговорення проблемних питань і визначення завдань, що необхідно вирішити до завершення навчального року;
 • відвідування вчителями 1 класу випускних ранків у ДНЗ (в онлайн-режимі).

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДНЗ:

Робота психологічної служби включала:

- здійснення єдиного психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей;

- дослідження рівня розвитку базових компетентностей особистості дітей старшого дошкільного віку як умови успішного навчання у початковій школі;

- аналіз умов успішної адаптації дошкільників-випускників до шкільного життя;

- застосування корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного віку, які потребують індивідуального підходу;

- різнопланові форми роботи з батьками майбутніх першокласників: бесіди, проблемні діалоги, онлайн-консультації, консультації для батьків «Порадься з психологом», анкетування тощо;

- проведення діагностики щодо психологічної готовності старших дошкільників до навчання у школі та ін.

Випускники ДНЗ 2021 року відвідуватимуть міські загально-освітні школи за місцем проживання, спеціалізовані навчальні заклади, на інклюзивне навчання  -- в загально-освітню школу №14, 7,  загально-освітню школу Березовицької ОТГ.

Наступного навчального року варто ширше висвітлювати питання готовності до шкільного навчання на сайті ДНЗ.

Річний план за минулий навчальний рік виконано в основному (зважаючи на адаптивний карантин протягом усього навчального року в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)). Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Але в результаті аналізування роботи закладу за минулий навчальний рік було з’ясовано, що педагоги недостатньо використовують можливості середовищної моделі для організації життєдіяльності дітей та реалізації індивідуальних і диференційованих підходів до вирішення освітніх завдань.

З огляду на це у новому навчальному році варто оптимізувати  розвивальне предметно-просторове середовище у дошкільному закладі.

Сьогодні залишається актуальним робота над зв’язним мовленням дошкільників,так як багато випускників відчували труднощі в підтримці запропонованої теми, самостійному висловлюванні. ! Вважаємо, що художня література, фольклор, сюжетні картини є підґрунтям для розвитку мовлення дошкільників, їх соціалізації, комунікації та інтелектуального розвитку.

Прагнучи будувати освітній процес відповідно до викликів часу, коли сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з різних галузей, а на їх інтеграцію, варто націлити педагогів на пошук освітніх напрямів, пов’язаних з інтегрованим підходом до пізнання малятами навколишнього світу. ! Для цього сучасний педагог має бути обізнаний з інноваційними технологіями для реалізації завдань економічного, соціального, мовленнєвого розвитку дітей на різних вікових етапах.

Основними векторами у роботі ДНЗ залишаються здоров’язбережувальний  та психічний розвиток дошкільників.

Реалізація поставлених завдань потребує педагога нового типу, який поєднує високий професіоналізм, інтелігентність, толерантність, творчу активність, здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку.

 Щодо надання дітям освітніх послуг педагогічний колектив керується виключно інтересами самих дітей, їхніми запитами, здібностями, можливостями і потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості, а не замовленнями батьків, продиктованими амбіціями, вимогами школи щодо спеціальної підготовки дітей до навчання (вміння читати і писати, розв’язувати задачі, говорити англійською мовою тощо). Дошкільний навчальний заклад має протистояти перетворенню його на філію школи для малюків, зберігати субкультуру дошкільного дитинства, разом з батьками сприяти вихованню в людини від народження поваги до правил і порядку.

Перебуваючи в стані адаптивного карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), підтримувати максимально безпечні умови у ЗДО для вихованців, працівників та заохочувати їх дотримуватись санітарно-епідемічних заходів щодо попередження, розповсюдження гострих респіраторних захворювань.

 

 

   Педагогічний колектив ТДНЗ №2 ставить перед собою на новий  2021-2022 навчальний рік такі завдання:

 • Продовжувати дбати про необхідність дотримання вимог адаптивного карантину (правил особистої гігієни та соціальної дистанції). Своєчасно інформувати батьків про особливості роботи закладу на цей період.
 • Оптимізувати розвивальне предметно-просторове середовище дошкільного закладу.
 • Розвивати зв’язне мовлення дітей дошкільного віку засобами художньої літератури.
 • Урізноманітнити освітню діяльність педагогів через пошук нових інтегрованих  підходів  до розвитку особистості.
 • Продовжувати підвищувати якість освіти дошкільників з ООП через її корекційну спрямованість.

 

 

 

 

 

 1. Діяльність структур колегіального управління

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

        Загальні збори колективу

 

Звіт керівника ДНЗ за 2021-2022н.р.

Червень

Завідувач ДНЗ

 

       Педагогічна рада

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки роботи ДНЗ за рік та завдання педагогічного колективу на 2021-2022 н.р.

1. 1.Аналіз роботи педагогічного колективу ДНЗ за 2020-2021 н.р.

 1.2.Підведення підсумків літнього оздоровчого періоду 2021 р.

1.3.Обговорення та ухвалення плану роботи ДНЗ  на 2021-2022 н.р

1.4.Затвердження складу педагогічної ради, вибори секретаря

2. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу 

3.Погодження:

- чинних освітніх програм для використання у 2021-2022 н.р

 - форми планування освітньої роботи з дітьми;

- розпорядку дня та розкладу занять вікових груп.

Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки

4.Аналіз готовності розвивально-ігрового середовища, осередків розвитку дитини по групах до навчального року

/за результатами перевірки/

5. Вивчення  досвіду  вихователя Боєчко І.В. з реалізації програми «Дошкільнятам -- освіта для сталого розвитку».

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Безкоровайна

В-методист Стадник І.С.

Завідувач

Безкоровайна

 

Завідувач

Безкоровайна

 

Завідувач

Безкоровайна Н.І.

 

Вихователі-методисти

 

Завідувач

Безкоровайна Н.І.

 

 

Вихователі-методисти

 

Протокол №1 від 30.08.

2021

2.

 

Креативність в організації предметно-ігрового розвивального середовища в ДНЗ

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Аналіз відповідності предметно- ігрового розвивального середовища потребам дітей різного віку.

              /За результатами перевірки/

3.Мобільне обладнання ігрових зон як майданчик для розвитку творчої уяви дошкільників.

                              /З досвіду роботи/

4.Створення моделей стимульних ігрових ситуацій – необхідна умова для розвитку самостійної ігрової взаємодії.             /З досвіду роботи/

5. Підсумки конкурсу на кращу модель предметно- ігрового розвивального середовища

Листопад

 

 

 

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист

 

 

Кравчук С.І.

Томінець Н.І

Сава О.В.

 

Кухаренко Л

Хомик О.Ф.

Комарницька М.

 

Завідувач

Протокол

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення дошкільників

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педради

2. Стан роботи ДНЗ з розвитку зв’язного мовлення дошкільників.

           (За результатами перевірки)

3.Використання засобів мовленнє-вої компетентності у педагогічній діяльності.         (З досвіду роботи)

4.Позиція дорослого як одна з умов для активної мовленнєвої практики вихованців.        (З досвіду роботи)

5.Виставка-презентація «Навчально-дидактичні посібники для розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку».

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ

Вихователі-методисти

 

Радняна Л.В.

Медвідь Т.А.

Волянюк М.

 

Федчук Т.В.

Бойчук Л.І.

 

Педагоги

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Підсумкова педрада «Результативність освітньої та оздоровчої роботи в ДНЗ»

1.Виконання річного плану роботи й реалізація річних завдань.

Обговорення напрямів освітньої діяльності у новому навчальному році.                      (Обмін думками)

2.Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в НУШ.                           (Інформація)

3.Аналіз рівня захворюваності та відвідуваності за навчальний рік.

                                      (Інформація)

4.Обговорення проєкту плану роботи на літній оздоровчий період.

                                (Обмін думками)

5.Підсумки огляду готовності груп до літнього оздоровчого періоду.

Квітень

 

 

 

Завідувач

 

 

Педагоги

 

Вихователь-методист, пр.психолог

Сестра медична ст.

Завідувач ДНЗ

 

Педагоги

Вихователь-методист

Протокол

      Виробнича   нарада

 

1.1.Про  підсумки  оздоровчого  періоду,  готовність ДНЗ до нового навчального року

1.2. Особливості організації освітньої роботи в ДНЗ під час адаптивного карантину

1.3. Вибори голови та секретаря  нарад

Вересень

Завідувач

 

 

Сестра мед.ст.

 

Педагоги

 

 

2.1. Як зробити батьків союзниками

2.2. Дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів у закладі на період карантину

2.3.Підготовка та проведення обрядових та календарних свят в ДНЗ, конкурсу «Карнавал новорічних прикрас»

Листопад

Коретчук С.

Венгер Г.З.

 

 

 

Музкерівники

 

 

 

 3.1.Про підсумки захворювання і відвідування дітей за 2021 рік, реалізація завдань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.2. Про  підготовку до проведення огляду «Куточка  життєвої практики»

Лютий

Лікар

Ткачук Н.В.

 

 

Боєчко І.В.

 

 

4.1.Аналіз     роботи     колективу    у 2021-2022 н.р.

4.2.Підготовка  до літнього  оздоровчого  періоду: хто що робить

4.3.Оздоровлення та безпека дитини влітку

Травень

Завідувач

 

В-методист

 

 

Сестра мед.ст.

 

       Атестаційна комісія

1.

Опрацювання нормативних документів з атестації педагогічних кадрів.

Вересень

 

Голова АК,

Секретар АК

 

2.

Ознайомлення працівників дошкільного закладу з наказом  про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

До 01 жовтня

Секретар атестаційної комісії (АК)

 

3.

Організація прийому атестаційною комісією:

- заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації або перенесення терміну чергової атестації;

- подання завідувача, педагогічної ради дошкільного закладу до атестаційної комісії про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії/ педагогічного звання

До 10 жовтня

 

Секретар АК

Протокол

4.

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників), затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться в поточному навчальному році

Затвердження графіка роботи атестаційної комісії

Забезпечення  якісного проведення  атестації педагогічних працівників:

1.Бойчук Л.І.

2.Боєчко І.В.

3.Греля Р.П.

4.Гуйда М.Г.

5.Комарницька М.Ю.

6.Мага І.Я.

7.Назар Т.А.

8.Пашковська О.З.

До 20 жовтня

Голова АК,

секретар АК

Протокол №

5.

Підготовка матеріалів щодо ре-зультативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період (бланки анкет, атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо)

Листопад

Члени АК

 

6.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються. Анкетування батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників, які атестуються

З

20 жовтня до

15 березня

Голова та члени атестаційної комісії

 

7.

Ознайомлення педагогічних працівників з їхніми характеристиками

Не пізніше

10 днів до  засідання АК

Члени атестаційної комісії

Протокол №

8.

Проведення підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня

за графіком

до 01 квітня

Голова АК

Протокол №

       Команда супроводу дитини з ООП

1.

 

Поновити банк даних дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах

Серпень, IVтиждень

Вихователь-методист  з корекційної роботи  Климюк Т.М

 

 

 

 

2.

 

Забезпечити організацію інклюзивного навчання дітей з ООП у 2021-2022 н.р.

Серпень

 

 

Завідувач Безкоровайна Н.І.

Наказ

 

 

3.

 

Забезпечити адаптацію новоприбулих дітей з особливостями розвитку

Вересень-жовтень

 

Практичний психолог Хомик О.Ф.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Провести  педагогічні та психологічні спостереження стану розвитку дошкільників з ООП. Скласти індивідуальні програми розвитку

Вересень-жовтень

 

 

 

Команда психолого-педагогічногосупроводу (КППС)

Засідан-ня КППС

 

5.

 

Погодити плани корекційно-розвивальних занять з дітьми з ООП, які навчаються в інклюзивних групах

Вересень

 

 

В-методист з корекційної роботи  Климюк Т.М

Навчаль-ний план

6.

 

Забезпечити психолого-педагогіч-ний супровід дошкільників з ООП в інклюзивних групах

Протягом навчального року

КППС

 

 

 

7.

Провести засідання команди психолого-педагогічного супроводу з метою корекції навчальних завдань

Січень, травень

Вих-методист з корекц. роботи

 

  8.

 

 

Сприяти забезпеченню комфортного розвивально-ігрового середовища  в інклюзивних групах

Протягом навчального року

Вихователі, асистенти вихователів

 

 

 

 9.

 

 

 

Провести робочі наради, консульта-ції  з питань узгодження дій, ство-рення єдиних підходів до інклюзив-ного навчання дітей з ООП

Згідно графіку

 

Вих.-методист з корекц. роботи 

 

 

 

10.

 

 

Організувати проведення «Уроків толерантності» для педагогів, для дітей закладу

Грудень,

березень,

1 р в місяць

Пр. психолог

асистенти вихователів

 

 

 

11.

Залучати дошкільнят з особливос-тями у психофізичному розвитку до участі в святах і розвагах, роботі гуртків закладу

Протягом навчального року

Асистенти вихователів

 

12.

 

Проводити  бесіди, психологічні тренінги, заняття, спільну трудову та ігрову діяльності

Згідно планів

Асистенти вихователів, пр.психолог, соц.педагог

 

 

13.

 

 

 

Проводити індивідуальні бесіди, анкетування, консультації з батьками,чиї діти навчаються в інклюзивній  групі

За потреби

КППС

 

14.

 

 

Проводити перевірку стану індивідуальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Щомісяця

 

 

Вих.-методист  з корекц.роб

 

 

15.

 

 

Підготувати характеристики дітей-випускників, які мають вади психо-фізичного розвитку для адекватного вибору подальшого навчання

Квітень

 

 

Практичний психолог

 

На вимо-гу  навч. закладу

16.

Співпрацювати  з ІРЦ, ТКМЦНОІМ, ТОКІППО, інститутом спеціальної педагогіки АПН України, громадськими організаціями та реабілітаційними центрами

Протягом року

Завідувач,

в-методист з корекційної роботи

 

               
 1. Діяльність методичного кабінету

№  з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

       Підвищення професійної компетентності

        Семінари, робота творчих груп, самоосвіта

1.

Круглий стіл з помічниками вихователів

«Сучасна помічниця вихователя»

Вересень

Вихователь-методист

 

2.

Мовний ярмарок «Фольклорне намисто»

Вересень

ІV тиждень

Вч-логопеди, дефектологи, вихователі

24-30 вересня

3.

 

Семінар-практикум «Концептуаль-ні підходи до розроблення моделі предметно-ігрового середовища»

Жовтень

Вихователі-методисти

 

3.11

4.

Майстер-класи з використання організаційно-смисловим ресурсів освітнього середовища

Листопад

Педагоги

Січкарик М.І

Дичко О.Б.

Іванечко Ю.

 

5.

Семінар-практикум «Ефективні методи і прийоми в роботі з дітьми над зв’язним мовленням». Опрацювання посібника «Вчимося розповідати» А.Богуш, Н.Гавриш

Грудень

В-методисти

Чумаченко І.В

Андрєєва О.В.

Дмитрук Є.М.

Костур Н.П.

 

6.

Лекція  «Пріоритетні види діяльності з формування мовленнєвої компетентності»

Січень

Іванкевич О.С

 

7.

Звіт-портфоліо за програмою «Освіта для сталого розвитку»

Лютий

Боєчко І.В.

 

8.

 

Стенд-музей як інноваційний освітній захід

Березень

 

Стадник І.С.

 

 

9.

Методична вітальня «Програма STREAM– освіта» або Стежки у Всесвіт. Презентація

Квітень

Творча група

 

 

Консультації

 

 

 

1.

Вивчення оновленого Базового компонента дошкільної освіти

Вересень

Методисти

09-10. 2021р.

2.

Ознайомлення педагогів з шкалою оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (ECERS– 3)

Січень

Методисти

 

3.

Яким має бути освітній простір? Принципи організації предметно-ігрового простору

Жовтень

Пантелеймін Н.М.

 

4.

Специфіка занять з розвитку мовлення

Грудень

Ощіпко Г.М.

 

5.

Цікаво, як у них? (дошкільна освіта за кордоном)

Березень

Греля Р.П.

 

6.

 

Готовність дитини до шкільного навчання. Аспекти готовності

Квітень

Ониськів Л.А.

Хомик О.Ф.

Вихователі дітей-випуск-ників

7.

Оздоровча робота в умовах дитсадка влітку

Травень

Сестра мед.ст. Дмитерко Е.В.

 

8.

Індивідуальне  консультування  педагогів закладу

За потреби

Вихователі-методисти

 

       Робота  ініціативної  групи

 

Мета: упорядкувати зібрані мате-ріали тематичних тижнів літнього періоду, друковані та відео додатки та оформити перспективно-календарне планування на літній оздоровчий період

До 01.01.2022

 

Боєчко І.В.

Бойчук Л.І.

Греля Р.П.

Комарницька М.Ю.

Пашковська О

 

       Робота творчої групи

 

Мета: вивчити інноваційні технології, орієнтовані на можливості і потреби, на виявлення і розвиток інтересів, нахилів і здібностей кожної дитини

- Актуальність і значущість впливу  STREAM-освіти на формування базових компетенцій дітей дошкільного віку

- Конструювання як засіб розвитку інженерного мислення дітей

- Впровадження інноваційних форм та методів організації освітньої діяльності дошкільників (сторіте-лінг, едьютейнмент, освітні ситуації)

Протягом року

 

 

 

 

Боєчко І.В.

Сава О.В.

Медвідь Т.А.

Волянюк М.М

Кравчук С.І.

Климюк Т.М.

Іванкевич О.С

Ониськів Л.А.

Пашковська О

Томінець Н.І.

Дячун Н.Й.

Свинтух Н.О.

Вишневська К

 

       Удосконалення педагогічної творчості

 

Колективні перегляди різних форм освітньої діяльності

 

Конструювання

 

Мовленнєво-ігрова діяльність

 

Художньо-мовленнєва діяльність

 

Заняття з розвитку мовлення

 

Заняття-квест

Жовтень-грудень

 

 

 

Пашковська О.З.

Комарницька М.Ю.

Греля Р.П.

 

Бойчук Л.І.

 

Боєчко І.В.

 

 

       Самоосвіта

1.

Складання плану самоосвіти на 2021-2022 н.р.

До 01.10.2021р.

Вихователі-методисти

 

 

2.

Ознайомлення з «Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО» наказ МОН України від 19.12.2017 р. №1633

Відповідно до індивідуального плану

Педагоги

Сайт МОН Украї-ни

3.

Майстер-клас з використання організаційно-смислових ресурсів освітнього середовища «Технологія «Класний менеджмент»»

Відповідно до річного плану

Вихователі-методисти

 

4.

Аналіз перспективного плану комплексних занять з розвитку мовлення щодо послідовності розв’язання завдань з розвитку зв’язного мовлення    (таблиця)

Відповідно до річного плану

Педагоги

 

5.

Засоби формування мовленнєвої компетентності

Відповідно до річного плану

Педагоги

 

6.

 

 

Представлення педагогічного досвіду (виступи перед педагогічним колективом)

Лютий

 

 

Педагоги, які атестуються

 

 

7.

 

Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки

За графіком

 

Педагоги

 

 

8.

Звіти згідно планів самоосвіти

Згідно річного плану

Вихователі-методисти

 

9.

Анкетування педагогів з питань самоосвіти,

опитування «Пропозиції щодо річного планування»

Серпень-вересень

Квітень

(допедради)

Вихователі-методисти

 

       Підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів

1.

Здійснити орієнтовне перспективне планування підвищення кваліфікації на 2022 рік педагогів закладу

Вересень

Завідувач ДНЗ

 

2.

Уточнити план-замовлення  підвищення кваліфікації на 2022 рік педагогів закладу

Протягом 15 днів після надходжен-ня коштів

Вихователі-методисти

 

3.

Затвердити план підвищення кваліфікації на 2022 рік педагогів закладу

Грудень 2021 року

Педагогічна рада

 

4.

Забезпечити участь педагогів у засіданнях міських динамічних  груп

За планом роботи міського метод. кабінету

Вихователі-методисти

 

5.

Проводити огляд нормативних документів та новинок методичної літератури, педагогічних видань.

Щомісяця

Вихователі-методисти

 

6.

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів.

Протягом навчального року

Вихователі-методисти

 

7.

Забезпечити  співпрацю  з ТКМЦНОІМ, ІРЦ, Кам’янець-Подільським національним Університетом ім. Івана Огієнка, ТОКІППО, Інститутом інноваційних технологій АПНУ.

Протягом навчального року

Завідувач ДНЗ

 

8.

Забезпечити спеціальну підготовку педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-го/інтегрованого навчання.

Протягом навчального року

Завідувач ДНЗ

 

9.

З метою підвищення якості освітнього процесу призначити наставників для молодих педагогів:

- Гуйда М.Г.         (Кухаренко Л.Б.)

- Волянюк М.М.   (Венгер Г.З.)

-Кокорою В.В.     (Климюк Т.М.)

Протягом навчального року

Вихователі-методисти

 

10.

Створити мікроклімат педагогіки співробітництва.

Постійно

Завідувач, вихователі-методисти

 

       Система моніторингу якості освіти

       Розвиток компетентностей дітей

Мі сяць

Вид діагностики

Мета діагностики

Категорія дітей

Відповідальні

Примітка

ІХ

   Х

1.Вступна діагностика в групах за програмами

Визначення рівня розвитку дітей для з’ясування завдань за кожною віковою групою

Старші дошкільни ки

Вихователі, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи

 

 

2.Поглиблена діагностика дітей

Визначення рівня розвитку дітей для складання ІПР

Діти з ООП

 

 

  КППС

 

І

1.Контроль зрізів основних розділів програми

Виявлення рівня виконання програми

Діти з пору-шеннями слуху,  старші до-шкільники

Вчителі-дефектологи, вихователі

 

 

2.Діагностика дітей

Виявлення рівня розвитку дітей і професійної компетентності педагогів під час складання  індивідуальної програми розвитку дитини

Діти з ООП в інклюзивних групах

КППС

 

ІІІ

Мотиваційна готовність до навчання в школі

Виявлення рівня мотиваційної готовності до школи

Старші дошкільни ки

Практичний психолог

Хомик О.Ф.

 

ІV-V

1.Підсумкова діагностика за програмою

Виявлення рівня виконання програми

Старші дошкільники

Вихователі, практичний психолог

 

 

2.Підсумкова діагностика спеціалістів з усіх видів діяльності

Виявлення кількісних і якісних змін у розвитку дітей

Діти з ООП в інклюзив-них групах

КППС

 

 

 1. Адміністративно-господарська діяльність

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

       Матеріально-технічне забезпечення

1.

 

Скласти кошторис  на навчальний рік.

До 01.09.2021р.

Завідувач ДНЗ

 

 

2.

 

Забезпечити благоустрій та озеленення території, естетичне оформлення інтер’єру закладу.

Протягом року

Завгосп

Клак Д.Т.

 

 

3.

 

Придбати миючі та дезінфікуючі засоби, а також засоби індивідуального захисту.

Протягом року

Завгосп

 

 

6.

Забезпечити дитячий  заклад піском.

За потреби

 

Завгосп

 

 

7.

Здійснити капітальний ремонт кухні, сходових кліток

Червень-серпень 2022р.

Завгосп

 

 

8.

Організувати  покіс  трави,

сезонні  роботи  у квітниках та на городі, обрізання живоплоту.

За потреби

Двірник,

вихователі

 

9.

Придбання  табличок на двері кабінетів, групових та інших приміщень закладу

До 01.09.2021р

Климюк Т.М.

прид- бано

       Забезпечення навчально-методичних умов

 

1.

Створення  корекційно-розвиваль-ного середовища  в  групових  кімнатах  шляхом  поповнення ігрового та дидактичного матеріалу

До 01.09.2021р.   

Вихователі інклюзивних груп,

Завідувач ДНЗ

 

2.

Оснащення  сенсорної  кімнати  для  оптимізації  корекційної  роботи  з  дошкільниками  з  особливими  освітніми  потребами

До

01.09. 2021р.

Завідувач, методист, практичний психолог

 

3.

Поповнення музичного кабінету дидактичними музичними іграми, атрибутами до ігор, розваг, аудіо текою ігор з речитативами та пісня-ми, матеріалами для логоритміки

Протягом року

Музичні керівники

Настр

ф-но

1.

Розробка та затвердження  докуме-нтації (навчальні плани, розпоря-док дня, розклад організованої діяльності дітей, графіки роботи педагогів)                                                       

Серпень 2020 р.

В-методист,

Методист з корекційної роботи                

 

2.

 

 

Формування  картотеки методичної  літератури  відповідно  до  освітніх напрямів  

Щомісячно

      

           

Методисти

 

 

 

3.

 

Передплата періодичних педагогічних видань на 2022р.                                                                               

Листопад

           

Педагоги, методисти                            

23.11.2021

4.

Упорядкування та поповнення бази  нормативно-правових документів у галузі дошкільної освіти

Протягом року 

Методисти

 

 

5.

Поновлення  інформації стендів: «Атестація  педагогів», «Методичний вісник»  та візитівки «Тепла долоня»

Жовтень

Методисти

 

7.

 

 

          

Поповнення методичного кабінета розробками (конспекти занять, ігор, вправ) для проведення  тематичних тижнів, тижнів безпеки

Жовтень, квітень

Педагоги

 

  

  

 

8.

Погодження сценаріїв різноманітних заходів

За 1 міс. до проведення

Вихователі-методисти

 

9.

Підготовка до засідання педрад

За планом

Динамічна група

 

10.

 

 

Забезпечення  психологізації освітнього  процесу  в  дошкільній  установі  (надання  психологічної  допомоги  дітям, батькам,  педагогам).

За потреби, згідно графіку пр.психологасоц.педагога

Пр.психолог  Хомик О.Ф. соц.педагог Іванечко Ю.В.

 

       Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

1.

Проводити інструктажі  з охорони праці та пожежної безпеки:

-вступний – з усіма прийнятими на роботу працівниками;

 

-первинний – безпосередньо на робочому місці (з новоприбулим працівником;

-повторний – на робочому місці (індивідуально/з групою працівників)

 

-позаплановий та цільовий

 

 

При прийняті на роботу

До початку роботи

 

1 раз в 6 міс.

 

 

 

За потреби

 

 

Завідувач

 

 

Вихователь-методист, завгосп Вихователь-методист, завгосп

В-методист, завгосп

 

2.

Забезпечити  всі  категорії працівників  інструкціями з охорони праці

До 01.09.2021р.

Завгосп

Клак Д.Т.

 

3.

Видати  накази з організації роботи  з охорони праці та безпеки життєдіяльності

згідно циклограми завідувача

Завідувач ДНЗ

 

4.

Переглянути та ввести в дію інструкції з охорони праці

Грудень,

за потреби

Завідувач,

в-методист

 

5.

Провести навчання та перевірку знань працівників з охорони праці

Вересень

Завідувач

 

 

6.

Забезпечити виконання заходів, Приписів ДСНС України, Держпродспоживслужби

У визначені терміни

Завідувач

 

7.

Висвітлювати результати контролю з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці на нарадах при завідувачу, педрадах, батьківських зборах

За планом

Завідувач, вихователь-методист

 

8.

 

 

Опрацьовувати законодавчі, правові  та нормативні  документи  з питань охорони праці в ДНЗ

Постійно

 

Завгосп, вихователь-методист

 

9.

Вести  журнали інструктажів з пожежної безпеки, охорони праці

Постійно

Завгосп,

в-методист

 

     Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу

     Організаційна робота

1.

 

 

Скласти  та затвердити плани-графіки роботи сестри медичної та лікаря

Вересень

Сестра мед.  Дмитерко лікар Ткачук

 

2.

 

Організувати прийом  дітей-новачків до ДНЗ

Серпень-вересень

Сестра мед

 

 

3.

 

 

 

Брати участь у педрадах, нарадах за участю завідувача, на які виносять-ся питання фізичного виховання  та зміцнення здоров’я дітей

Протягом року

 

 

Сестра мед.

 

 

 

 

4.

Проаналізувати стан захворюваності дітей з медичним та педагогічним персоналом

За   потреби

Сестра медична, лікар

 

 

5.

 

Брати участь у батьківських зборах

За   потреби

 

Сестра  медична, лікар

 

6.

 

 

Узагальнювати спільно з лікарем результати роботи щодо харчуван-ня і розглядати їх на нарадах   

Протягом року

Сестра медична

 

7.

Забезпечити просвіту батьків щодо   організації харчування в домашніх умовах

Щоквартально

Сестра медична

 

8.

Подати заявки на придбання меди-каментів, списання їх за нормами

За потреби

Сестра медична

 

       Лікувально-профілактична та оздоровча робота

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

12.

 

13.

 

14.

 

Провести антропометричні  вимірювання дітей:

від 2 до 3 років                       

  від 3 до 6 років

Проводити диспансеризацію дітей, які перенесли    хронічні захворювання

Забезпечити медико-педагогічний  контроль  за фізичним розвитком дітей, виконанням режиму дня

Вести нагляд за виконанням санітарно-гігієнічних  правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів

Вести контроль за закладкою продуктів до котла

Вести контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються

Вести контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики  проведення цього процесу

Забезпечити медичний кабінет необхідними ліками та медичними інструментами

Розробити раціональний режим для всіх вікових груп на:

-- навчальний рік;

-- літній оздоровчий період

Розробити комплекси гартувальних процедур з урахуванням водного фактору

Здійснювати контроль за проведен-ням поточних, генеральних приби-рань, розподілом обов’язків серед технічного персоналу

Здійснювати контроль за виконан-ням правил миття посуду в групах

Здійснювати контроль за дотриман-ням вимог під час карантину

Проводити санмінімуми з працівниками ДНЗ

 

Щомісячно Щокварталь

но

Протягом року

 

Протягом року

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

 

Вересень

Червень

Травень   2021р.

 

Протягом року

 

 

Постійно

 

Постійно

 

Постійно

 

 

Сестра мед. ст Дмитерко Е.В.

Вихователі

Сестра мед. ст

 

 

Сестра мед.ст, завідувач

 

Сестра мед. ст лікар

 

 

Сестра мед. ст

 

Сестра мед. ст

 

 

Сестра мед. ст

 

 

Сестра мед. ст

 

 

 

 

Сестра мед. ст

 

Сестра мед.ст.

 

 

Сестра мед.ст

 

 

 

Сестра мед.ст

 

Сестра мед.

 

Сестра м/ст.

 

 

 

Протиепідемічна робота

1.

 

 

 

 

               2.

 

                3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

Здійснювати  контроль:
- за санітарно-гігієнічним та дезінфікуючим  режимом згідно з інструкцією;                                          - за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів

Проводити  планові обстеження всього персоналу та дітей на кишкову паличку

Проводити протиепідеміологічні  та гартувальні заходи щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними  захворюваннями (в т.ч. COVID-19)                                             Здійснювати контроль за :

- прийомом  дітей у групах;

- порядком  прийому дітей, що пе-ренесли інфекційні захворювання;                            

 - за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках (на час  карантину);

- за вакцинацією працівників

Складати план проходження  та контролювати за термінами проход-ження персоналом медогляду

Здійснювати контроль за повітряно-температурним режимом, вологим прибиранням, кварцуванням групових приміщень,виходом -поверненням дітей з прогулянок, дотриманням графіка видачі їжі та інших карантинних правил.

Вести контроль за своєчасною зміною білизни, якістю прання

Постійно

 

 

 

 

 

За планом

 

 

Протягом року

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Сестра мед. ст Дмитерко Е.В.

 

 

 

 

Сестра мед. ст

 

 

Сестра мед. ст

 

 

 

Сестра мед. ст

 

 

 

 

 

 

 

Сестра мед.

 

 

Сестра мед.

 

 

 

 

 

 

Сестра мед. ст

 

Санітарно-освітня робота

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

4.

     5.

 

 

6.

Проводити співбесіди  із батьками і співробітниками з підвищення санітарно-гігієнічних знань

Проводити бесіди і консультації з батьками з питань раціонального харчування, профілактики  різного  типу   захворювань, попередження       дитячого травматизму 

Проводити  індивідуальні бесіди з батьками про стан здоров’я дітей                                             Випускати «Санбюлетені» за різною тематикою

Оформити куточок просвітницької літератури для працівників та батьків

Виносити питання  по харчуванню дітей на засідання  виробничої наради

Протягом року

 

Протягом року

 

 

                     Протягом       року

Протягом       року

Вересень

 

 

Протягом року

Сестра мед. ст Дмитерко Е.В.

лікар

Ткачук Н.В.

Сестра мед. ст лікар                     

 

 

Сестра мед. ст

 

Сестра мед. ст

 

Сестра мед. ст.

 

 

Сестра мед. ст.

 

 

 

                   

 

5.Організаційно-педагогічна робота

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

         Взаємодія з батьками / законними представниками дітей

1.

 

 

Ознайомити батьків з основними аспектами адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного  закладу

Вересень

 

Завідувач ДНЗ,    практичний психолог

 

2.

Розробити буклет  для батьків «Дитина йде в дитячий садок: як уникнути проблем»  та пам’ятку «Що не можна забороняти дитині: 9 акцентів для батьків»

До 20.08.21р.

 

 

Вихователі-методисти

 

3.

 

Інформувати батьків про заходи  з  питань  безпеки  життєдіяльності  дітей

 

Вересень-жовтень, квітень-травень

Вихователі

 

 

4.

 

 

Організувати погрупово свята  осінньо - весняного циклу

За графі-ком муз-керівників

Музичні керівники

 

5.

Організувати  спонсорську допомогу  від  підприємств  міста  та  батьків  з  метою  покращення та  зміцнення  матеріальної  бази 

Протягом року     

Завідувач, вихователі-методисти

 

6.

Систематично проводити  консультації,  бесіди в  усіх  вікових групах, пошук інноваційних форм              

Згідно планів педагогів

 

Завідувач,  педагоги

 

7.

Оновлювати сторінки сайту ДНЗ /інтернет  ресурс/

2-4 рази на місяць

Подоляк Т.Я.

 

8.

Організувати толоку «Затишок для малят творять руки мам і тат» (з дотриманням соціальної дистанції)

Вересень, травень

 

Вихователі, завгосп   

 

9.

Виготовити для батьків старших дошкільників пам’ятку  «Що потрібно для успішного старту першокласника»

Лютий

Практичний психолог

 

10.

 Прозвітувати про використання коштів державного фінансування та  благодійних внесків через сайт закладу

Травень

Завідувач ДНЗ

 

         Співпраця із закладами загальної середньої освіти,

          іншими установами та організаціями

1.

 

Організувати та  провести екскурсії  з  метою  мотиваційної  готовності шестирічок до навчання  в  школі:                                     - до  школи  №14,  15;                               - економічної  школи;                                - школи – інтернату  для  дітей з порушеннями слуху

(до  бібліотеки)         

Травень

 

 

 

 

 

 

Вихователі-методисти, вихователі  старших  груп,   сурдогруп

 

 

 

 

2.

 

Забезпечити збереження фізичного і психічного здоров’я майбутнього школяра.

Протягом року

 

Вихователі старших груп, пр.психолог

 

3.

 

 

 

 

 

Cистематично використовувати в роботі:                                                                 - художні твори  про  школу;                                                        - бесіди-знайомства з правилами  поведінки  в  школі;                                                      -сюжетно-рольові  ігри  на  шкільну  тематику.

Згідно планів

 

 

 

Вихователі 

 

 

 

 

 

 

  5.

 

 

 

 

Організовувати зустрічі  вчителів  початкової  школи  з  батьками  вихованців  старших  дошкільних  груп  на  батьківських  зборах.

Березень-квітень

 

Вихователі

 

 

  6.

Проводити моніторинг зрізу знань старших дошкільників.

Вересень, травень

Вихователі-методисти

 

  7.

 

 

 

Здійснювати анкетування  батьків  майбутніх  першокласників  з  питань  підготовки  дітей  до  школи.

Квітень

 

Практичний психолог           

 

  8.

Продовжувати співпрацю з ТНВК №28, ЗОШ №10, 14  щодо наступності ДНЗ і школи  (продовження інклюзивного навчання).

Протягом року

Завідувач,

вихователь-методист з корекційної роботи

 

        Проведення спільних заходів із фізкультурно-оздоровлювального

         та музично-естетичного циклів

1.

 

Огляд «Наш город кращий»

 

Вересень

Ініціативна група

 

2.

Мовний ярмарок «Фольклорне намисто»

Вересень

Педагоги

 

3.

Осіннє свято (погрупово)

Вересень-жовтень

Музкерівники

 

4.

Конкурс-огляд на кращу модель предметно-ігрового розвивального середовища

Листопад

Ініціативна група

Листопад 2021

5.

«Урок толерантності» до Міжнародного дня толерантності

Листопад

Психологічна служба

16.11. 2021

6.

Свято Миколая та новорічно-різдвяні розваги

Грудень

Музкерівники                                   

 

7.

Виставка «Карнавал новорічних прикрас»

Грудень

Вихователі

 

8.

Огляд куточків життєвої практики

Лютий

Вихователі

 

9.

 

«Як Зима з Весною зустрічались» розвага

Лютий

Музкерівники

 

 

10.

Виставка «Де лелека водиться, там щастя родиться» (спільна творча діяльність дітей та батьків)

До 19березня – Дня повернення лелек з вирію

 

Вихователі

 

11.

Флешмоби:                                                    до Дня людини з синдромом Дауна,

Всесвітнього дня поширення  інформації про аутизм,

до Всесвітнього дня вишиванки,

до Міжнародного дня захисту дітей

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

Червень

Ініціатива група

 

12.

Акція до Міжнародного дня Землі  «Доглянь мене»  та впорядкування городів

Квітень

Педагоги

 

13.

 

Виставка малюнків                             «Моя матуся найкраща»

Травень

Ініціативна група

 

14.

Заключна спартакіада—2022 «Ми маленькі спортсмени!» (старші дошкільники)

Травень

Інструктор з фізкультури Ониськів Л.А.

 

15.

Свято випуску до школи

Травень

Музкерівники, вихователі старших груп

 

           

 

 

 

 

 

 

 1. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

 

Зміст контролю

Вид конт-ролю

Форма відображення

Термін  проведення

Групи

Відповідальні

При мітка

        Вивчення стану організації освітнього процесу

Підготовка групових примі-щень та майданчи-ків до нового навчального року

Підсумковий

Інформація до наказу

Серпень

Усі групи

Завідувач

 

Акт перевірки

Ведення докумен-тації в групах

Оперативний

До відома

 

Вересень

 

Усі групи

методисти

Інформа-ція

Аналіз перебігу адаптації дітей раннього віку до дитячого садка

Тематичний

 

 

 

Жовтень

 

Новоп-рибулі діти

Методистипрактичний психолог

  

довідка

 

Дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці

Оглядово-оперативний

До виробничої  наради 

1 раз на квартал

 

 

Усі групи, харчоблок

Завідувач

Старша медсестра

Інформа-ція

Якість впровадження рішень педагогічної ради

Оглядово-оперативний

До засідання педради

Протягом

року

 

 

Педагоги

 

 

Завідувач

 

 

 

Інформація

Організація  і про-ведення «Тижня безпеки життєві-яльності дитини»   

Тематичний

 

 

До наказу

 

Жовтень квітень

 

 

 

Усі групи

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

довідка

 

 

Аналіз відповідності предметно-ігрового   середовища потребам дітей різного віку

Тематичний

 

 

До педради

Листопад

Усі групи

Методисти

Довідка

Аналіз змісту та якості календарного планування

Оперативний

До методичної години

25-30 щомісяця

Усі педагоги

Вихователь-методист

Інформація

Стан роботи ДНЗ з розвитку зв’язного мовлення

Тематичний

До педради

Січень

 Групи  (сер., ст.дош вік)

Методисти

Довідка

Сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей

Оперативний

 

До відома

Квітень

І молодша,

лог.5,6

Вих.-методисти, сестра мед.ст

 

Стан освітньо-виховної роботи

 

 

Комп-лексний

 До наказу

жовтень

 

грудень 

лютий

березень

Сурдо 2

Лог1

Лог4

старша

Комісія

 

Довідка

Моніторинг роботи наставників з вихователями-початківцями

Оперативний

 

 

До методичної години

Протягом

року

 

 

Педагоги

 

 

Методисти

 

 

Інформація

Планування індивідуальної роботи з розвитку мовлення

Вибірковий

 

До методичної години

Протягом року

 

 

 

Усі групи

Вих-методист

 

 

Інформація

Стан ведення ділової документації

Попереджувальний

До відома

Впродовж року

Молоді фахівці

Вих-методисти

 

інформація

Аналіз захворюваності дітей

 

Оглядово-оперативний

До наради

 

 

1 раз на квартал

 

 

Усі групи

 

 

Завідувач сестра  мед. ст.

 

Інформація

 

Визначення рівня знань дітей за освітніми напрямами

порівняльний

До метод. год

Вересень,

травень

Усі групи

Методисти

До пед ради

Ефективність індивідуальної роботи з дітьми

Оперативний

До засідань КППС

Грудень, квітень

Інклюзивні  групи

Методист з корекц  роботи

Інформація

Професійна майстерність вихователів, які атестуються

Вибірковий

 

До засідання АК

Жовтень-березень

 

 

АК

Інформація

Планування корекційно-розвивальної, роботи з дітьми відповідно до чинних програм  

Вибірковий

 

До відома

 

Квітень-травень

Логопедичні, сурдо групи

 

Методист з корекц роботи Климюк Т.М.

Інформація

Виконання наказів та розпоряджень

Оперативний

До наради

За потреби

Працівники ДНЗ

Завідувач

Інформація

        Вивчення питань функціонування дошкільного закладу

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

 

1.

 

 

Робота з педагогами

Проведення  інструктажів  для працівників з питань охорони життя і здоров’я дітей

 

1 раз в півріччя

 

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

2.

 

 

 

Складання перспективного  плану   проведення тематичних Тижнів знань  основ безпеки життєдіяльності

 До 01.10.2021р.

До 30.04.2022р.

Вихователь-методист

 

 

 

3.

Проведення нарад при заві-дувачеві з питань охорони життя і здоров’я дітей

Вересень, травень

Завідувач, вихователі-методисти 

 

4.

 

 

 

 

Перевіряти  наявність  посадових інструкцій з техніки безпеки у праль, працівників кухні, сторожів, робітника по обслуговуванню приміщень, педагогів.

Вересень, січень

Завідувач,     завгосп,       вихователь-методист

 

 

5.

 

 

Систематично перевіряти  виконання службових обов’язків  обслуговуючим персоналом.

Щоквартально

Завідувач,  завгосп,

сестра мед. ст

 

6.

 

 

 

 

 

Здійснення перевірки всіх приміщень, території закладу з метою виявлення небезпечних предметів, несправностей, що загрожують життю та здоров’ю дітей                                     

Щоденно

 

 

 

Усі педагоги

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Поповнення інформаційних бюлетенів  про  правила дорожнього руху, поведінки на воді, на льоду, у лісі, правила поводження з електрични-ми  та газовими приладами, з пожежонебезпечними та незнайомими предметами

Протягом року

 

 

 

 Усі педагоги

 

 

 

8.

 

Проведення  повірки  заміру опору ізоляції

1 раз на рік

 

Завгосп

 

9.

 

Проведення  перезарядки  порошкових та вуглекис-лотних вогнегасників

1 раз на рік

 

Завгосп

 

 

10

Проведення  повірку  показів лічильника води, тепла

За потреби

Завгосп

 

1.

Робота з батьками

Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків з питань державної політики щодо забезпечення прав дитини

 

Протягом року

 

Усі педагоги        

 

2.

Систематичне проведення батьківських зборів, консультацій, бесід  у всіх вікових групах з питань охорони здоров’я

Згідно планів груп           

Усі педагоги

 

3.

Залучення батьків до участі в заходах  з  питань

безпеки життєдіяльності дітей (в кожній віковій групі)

Жовтень

Квітень

Вихователі

 

4.

Проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громади щодо надання освітніх послуг дітям з ООП

Протягом року

Педагоги

 

5.

Забезпечувати  дотримання чинного законодавства щодо пільг та одержання всіх видів соціальної допомоги для дітей з вадами у психофізичному та розумовому розвитку, дітей-інвалідів, які перебувають в умовах інклюзивної освіти.

Протягом року

 

 

Завідувач, діловод

 

 

 

 

 

6.

Перевірити готовність  ДНЗ  до:

-осінньо-зимового сезону,                                        -весняно-літнього періоду.

 

Вересень 2021р.

Лютий 2022р.

Завідувач, завгосп, вихователі-методисти

 

7.

Систематично перевіряти вихід і відхід з роботи педагогів.

Протягом року

Вихователі-методисти

 

8.

Перевіряти своєчасність  проходження профогляду працівниками

Двічі на рік

Сестра медична старша,

завідувач

 

                   

 

 

 


 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Запланувати

Консультація щодо складання плану самоосвіти

Виготовити памятку для початківців «Як скласти індивідуальний маршрут розвитку»

Мовний ярмарок муз керівник № 8 /21

 

 

© 2019-2020.