^Back To Top

16 листопада - День толерантності

       Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення дітям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших, має бути націлене на протидію негативним впливам, які викликають страх та відособлюютт від інших, повинне розвивати в підростаючого покоління здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії.

      Саме тому, коли в країні ведуться бойові дії, а діти постійно стикаються з негативними соціальними явищами, велику увагу треба приділяти вихованню:

  • відповідальних громадян;
  • відкритих до сприйняття інших культур;
  • здатних цінувати свободу;
  • поважати людську гідність та індивідуальність;
  •  запобігати конфліктам або розв’язувати їх в ненасильницькими засобами.

 

© 2019-2020.