^Back To Top

Звіт директора ТЗДОЯС №2 за 2021-2022 н.р.

    Організація освітньої діяльності в ТЗДОЯС №2 у 2021-2022  навчальному році здійснювалася  відповідно до:

 • Законів України «Про освіту» (прийнятого ВРУ 05.09.2017); «Про дошкільну освіту» (11 липня 2001 року  №2628-III  зі змінами №2145-VIII від 05.09.2017);
 • Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від  03.2003 № 305;
 • Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом МОН України, МОЗ України від 06.02.2015 №104/52),
 • Листа МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» від 12.10.2015 №1/9-487;
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016р. №234);
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446);
 • «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році»
 • Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН України від 02.07.2019 №1/9-419),з переліком інструктивно-методичних рекомендацій МОН України для використання в освітньому процесі ЗДО
 • та Статутом закладу.

Основною метою діяльності дошкільного закладу було забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти,  задоволення потреб у нагляді, догляді, оздоровленні, корекції мовленнєвого розвитку, інклюзії, вихованні  та  навчанні дітей дошкільного віку, створення умов для їх гармонійного розвитку.

       В ТЗДОЯС №2 на початок навчального року було укомплектовано                       13 груп:  4 – інклюзивні групи,

7 – груп для дітей з порушеннями мовлення (з них 2 – з ЗПР), 

2 – групи для дітей з порушенням слуху.

ТЗДОЯС  №2 протягом 2021 – 2022 навчального року відвідувало 220 дітей.

 

Кадрове забезпечення   

   У дошкільному закладі сформовано сталий досвідчений колектив фахівців, який на кінець 2021-2022 навчального року представлений таким чином:загальна кількість педагогів, які працюють в закладі – 49 осіб, з них 45 забезпечували освітній процес:

Завідувач -1

Вихователь-методист -1

Вихователь-методист з корекційної роботи – 1

Вихователі – 25

Асистенти вихователів – 4

Вчителі-логопеди – 7

Вчителі-дефектологи – 4

Музичні керівники - 2

Інструктор з фізкультури - 1

Практичний психолог - 1

Соціальний педагог - 1

За стажем педагогічної діяльності:

           від 0 до 4 років – 5 педагогів;

           від 5 до 9 років – 4 педагогів;

           від 10 до 15  років – 7 педагогів;

           від 16 до 20 років – 9 педагогів;

           від 21 до 29 років – 12 педагогів;

           від 30 до 39 років – 12 педагогів.

Педагогічні звання:

               «Вихователь-методист» - 9 педагогів;

               «Учитель-методист» - 8;

               «Практичний психолог-методист» -1;

               «Старший вихователь» - 2;

               «Відмінник освіти» - 1;

              1 педагог нагороджений нагрудним знаком «Софія  Русова».

 

За рівнем кваліфікації

    Адміністрація ТЗДОЯС №2 у 2021 – 2022 навчальному році спрямовувала свою роботу на здійснення системного контролю за освітнім процесом, надавала допомогу педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням державних програм.

      Згідно Постанови КМ України від 21.08.2019р. №800 «Про порядок
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»,    педагогічні працівники самостійно обирали конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Тому з метою підвищення освітнього рівня та психолого-педагогічної компетентності 22 педагоги склали індивідуальні плани-замовлення на підвищення кваліфікації у 2022 році.

    Атестація педагогічних працівників у ТЗДОЯС №2 здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота ТЗДОЯС №2 була направлена на підвищення якості освіти, забезпечення якісного методично-психологічного супроводу освітнього процесу, підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності педагогів закладу.

       На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця педагогічного колективу, дітей,батьків спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про те, що у  закладі працюють професіонали.

      Методичний кабінет поповнився папкою з матеріалами «Панорама інноваційних технологій», в якій фахівці-дошкільники зібрали конспекти заходів з апробацією/використанням інноваційних технологій,  а також для проведення  тижнів безпеки. Варто продовжувати збір практичних напрацювань з тематичних тижнів. Для оптимізації освітнього процесу влітку розроблено матеріали тематичних тижнів літнього оздоровчого періоду.

         Робочою групою була створена Стратегія розвитку ТЗДОЯС №2 №2 (2021-2026 рр.) з метою оновлення змісту дошкільної освіти закладу відповідно до освітніх тенденцій сьогодення та забезпечення потреби дітей у якісній освіті. Планується вихователями-методистами розробити діагностичну картку участі педагогів у методичних заходах закладу та міста.       

       Обміни досвідом дозволяють  освітянам як активніше впроваджувати новий  педагогічний досвід, так і давати належну оцінку власної роботи, а головне – рухатись вперед, не стояти на місці, шукаючи нові форми і методи  в освітньому процесі.

     Система методичної роботи була організована в контексті вирішення пріоритетних річних завдань на навчальний рік, а саме: закладання основ громадянського виховання дошкільників засобами народознавства та розвиток національної самосвідомості, формування у здобувачів  освіти сучасної наукової картини світу, в т.ч. логіко-математичної компетентності через різні види діяльності, на розвиток творчої особистості через продуктивну діяльність. Продовжувалася робота над підвищенням якості освіти дошкільників з особливими освітніми потребами через її корекційну спрямованість.

        У закладі систематично та на високому професійному рівні проводяться різні заходи, на яких висвітлюється теоретичний матеріал (доповіді, виступи, повідомлення), аналітичний матеріал (аналіз стану роботи за напрямками, підсумки діагностики та моніторингу) та демонструються напрацювання педагогів. Найбільш дієвими виявились такі форми взаємодії з педагогами як педради, семінари, проблемний стіл, обмін досвідом, дискусії та колективні перегляди.

        У навчальному році ми зосереджували увагу на розвитку продуктивного, критичного мислення дітей, формуванні в них цілісної картини світу, вмінні досліджувати, моделювати, творити. Саме STREAM-освіта націлює на інтеграційний підхід до освіти, який передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, інженерії, мистецтва, математики, акцентує увагу на вивчення точних наук, виховує культуру інженерного мислення.

     Педагогічний колектив ТЗДОЯС №2 спрямовує зусилля на досягнення кожним старшим дошкільником компетентностей, закладених у Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція якого схвалена рішенням колегії МОНМС України від 04.05.2012 року №5/2-2). Реалізуючи Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), ТЗДОЯС №2 враховує особливості  навчального закладу,  освітні  запити  дітей,  побажання  батьків або осіб, що їх замінюють.

         Інваріантна складова змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується реалізацією освітніх напрямів, визначених Базовим компонентом:

 • «Особистість дитини»
 • «Дитина в соціумі»
 • «Дитина в природному довкіллі»
 • «Дитина в світі культури»
 • «Гра дитини»
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
 • «Мовлення дитини»

       В результаті обстеження на кінець навчального року виявлено, що майже всі діти старшого дошкільного віку легко йдуть на контакт, комунікабельні. У них формується готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до навчальної діяльності. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. Протягом першого півріччя чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

       Варіативна частина  навчального плану визначалась на підставі запитів батьків і включила гурток «Англійська мова для малят».

У ході обстеження виявлено:

 Логопедична група №1

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

1 дитина

3 дітей

Достатній рівень

3 дітей

2 дітей

Середній рівень

2 дитини

1 дитина

Низький рівень

Всього проходило обстеження:

6дітей

6дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

8дітей

8 дітей

 

 Логопедична група №2

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

2 дітей

3 дітей

Достатній рівень

3 дітей

3 дітей

Середній рівень

1 дитина

1 дитина

Низький рівень

1 дитина

1 дитина

Всього проходило обстеження:

7 дітей

8дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

9дітей

9дітей

 

 Логопедична група №3

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

1 дитина

2 дітей

Достатній рівень

1 дитина

1 дитина

Середній рівень

1 дитина

 

Низький рівень

Всього проходило обстеження:

3дітей

3дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

4 дітей

4 дітей

 

 Логопедична група №7

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

2 дитини

3 дитини

Достатній рівень

1 дитина

1 дитина

Середній рівень

1 дитина

2 дитини

Низький рівень

2 дитини

-

Всього проходило обстеження:

6 дітей

6дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

6 дітей

6 дітей

 

 Старша інклюзивна група

І півріччя:

ІІ півріччя:

Високий рівень

5  дітей

8 дітей

Достатній рівень

6 дітей

4 дітей

Середній рівень

2 дітей

1 дитина

Низький рівень

1 дитина

1 дитина

Всього проходило обстеження:

14дітей

14 дітей

Всього дітей старшого дошкільного віку

18дітей

18 дітей

 

В загальному по закладу

І півріччя:

– дітей з високим рівнем -11;

– дітей з достатнім рівнем  – 14;

– дітей з середнім рівнем  –  5;

– дітей з низьким рівнем  – 4 .

ІІ півріччя:

– дітей з високим рівнем - 19;

– дітей з достатнім рівнем  – 11;

– дітей з середнім рівнем  – 4;

– дітей з низьким рівнем  – 2.

      Таким чином, вивчення та узагальнення результатів освітнього процесу дозволяє зробити висновок про те, що дошкільники-випускники в цілому готові до шкільного навчання. Залишається незмінною необхідність приділення уваги збереженню та зміцненню здоров’я, розвитку мовленнєво-комунікативних навичок дітей. 

КОРЕКЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

    У закладі функціонує 13 груп: 7 груп логопедичні для дітей з порушеннями мовлення (2 з яких для дітей з тяжкими порушеннями мовлення), 2 сурдогрупи – для дітей з порушеннями слуху, 4 групи -- інклюзивні.

    Одним із завдань, яке ставив перед собою педагогічний колектив дошкільного закладу, залишалося підвищення якості освіти дошкільників з особливими освітніми потребами через її корекційну спрямованість.

   У логопедичних  та сурдогрупах освітньо-корекційна діяльність спланована за лексичними темами. На початку навчального року  проводилося обстеження дітей вчителями-логопедами, сурдопедагогами  та вносилися корективи у подальшу підгрупову та індивідуальну роботу з урахуванням особливостей мовленнєвого розвитку кожної дитини з особливими освітніми потребами.

    Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надавалися дітям з врахуванням їх нозології та індивідуальних потреб після спостережень стану розвитку кожного дошкільника з ООП.Усі члени командисупроводу забезпечували дошкільнятам  умови для соціалізації, залучаючи їх до  безпосередньої участі в святах і розвагах, спільній ігровій, трудовій та дослідницькій діяльності(в зв’язку з карантинними обмеженнями розваги та свята проводилися лише погрупово).

    Вихователі дбали про створення умов для успішного розвитку всіх дітей групи. Асистенти вихователів інклюзивних груп створювали загальну позитивну емоційну атмосферу в дитячому колективі, приділяючи увагу кожній дитині з особливостями розвитку. Педагоги продовжували створювати комфортне предметно-ігрове та розвивальне середовище в групових кімнатах та на майданчиках.

     Команда індивідуального супроводу не тільки організовувала належну підтримку кожної дитини, а й залучала до співпраці батьків цих дітей через індивідуальні бесіди, консультації, психологічні тренінги.

    Для реалізації  інклюзивних цінностей в нашому закладі варто й надалі проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громади  з питань державної політики щодо забезпечення прав дитини та надання освітніх послуг дітям з ООП.

     У травні вчителі-логопеди Іванкевич О.С., Грицюк А.Т. провели обстеження дошкільників середньої інклюзивної групи з метою виявлення дітей з порушеннями звуковимови. Логопедичне обстеження показало, що з спискових 29 дітей нормотипового розвитку обстежено 23 дошкільників і виявлено 5 дошкільників мають поліморфне порушення звуковимови, у 6 дітей є порушення двох груп звуків та у 4 дітей – порушення однієї групи звуків. Вихователі групи донесли інформацію до батьків з пропозицією звернутися їм з дитиною до інклюзивного ресурсного центру для комплексного психолого-педагогічного вивчення стану мовлення дитини з метою переводу їхньої дитини в логопедичну групу нашого закладу.

Таблиця результатів психологічної готовності старшого дошкільника

до навчання в школі по ТЗДОЯС №2  (2021 – 2022н.р.)

Групи ТЗДОЯС

Кількість дітей старшого дошкільного віку

Високий рівень готовності

Середній рівень готовності

Нижче середнього

Логопедична №1

7

4д. (57%)

3д. (43%)

      ----

Логопедична №2

9

4д. (45%)

3д. (35%)

2д. (20%)

Логопедична №3

4

2д. (50%)

2д. (50%)

 

Логопедична №7

6

2д. (34%)

2д. (33%)

2д. (33%)

Старша інклюзивна

14

5д. (36%)

8д. (57%)

1д. (7%)

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

        У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного здоров’я дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами. Вихователі і спеціалісти дотримувались оздоровчого спрямування освітнього процесу, фізіологічно доцільного режиму дня, гігієнічних норм і правил, організовували раціональне середовище для різних видів діяльності. Особлива увага приділялася розвитку м’язевої системи, корекції опорно-рухового апарату кожної дитини, просторового орієнтування.

      Санітарно-гігієнічні умови у ТЗДОЯС відповідали Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природногоосвітлення був забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних осередків.              Для кварцування приміщень в кожній віковій групі придбані бактерицидні опромінювачі переносні з метою очищення повітря та використовуються з дотриманням графіка.

         Організація харчування в ТЗДОЯС проводилася відповідно до чинного законодавства України. Аналіз даного аспекту діяльності у ТЗДОЯС №2 показав, що Безкоровайною Н.І., завідувачем ТЗДОЯС №2, Дмитерко Е.В., сестрою медичною, здійснювалась планомірна робота та постійний контроль щодо організації харчування дітей.  Для правильної організації раціонального харчування дошкільнят на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.

         Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі, проводився громадський контроль.

         Аналіз харчування дітей в ТЗДОЯС №2 за період з 01.09.2020 р. по 31.05.2021р. показав, що  середнє виконання щоденних норм продуктів харчування таке:

Найменування продукту

Відсотки

2021-2022

м’ясо, м’ясопродукти                      

99%

масло                                       

87%

цукор                                                

95%

олія

102%

яйце                          

89%

сметана                                 

78%

риба                                    

70%

борошно

95%

овочі

76%

сир твердий

78%

сир кисломолочний

90%

картопля

70%

крупи, макаронні вироби                   

112%

молоко

60%

соки                                                   

35%

фрукти                                  

65%

хлібобулочні вироби

98%

Всього:                                                    

78,6%

      З метою організації харчування у навчальному році планується не менше 80% від запланованих норм.

       Харчування дітей протягом року відповідало встановленим нормам. Частота та обсяг завозу продуктів харчування і продовольчої сировини залежала від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідували заклад.

        Організація харчування дітей та його оплати в ТЗДОЯС №2 здійснювалися відповідно до чинного законодавства України. В закладі харчуються діти пільгових категорій:

 • діти з інвалідністю - (звільнення від оплати);
 • діти з багатодітних родин- (50 % від вартості харчування);
 • діти учасників АТО та учасників бойових дій - (звільнення від оплати);
 • діти на інклюзивному навчанні - (звільнення від оплати).

     Протягом літнього оздоровчого періоду збільшувалася плата за харчування на 10% за рахунок збагачення меню фруктами, вітамінізованими напоями. Питання організації харчування неодноразово розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах.

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

     В ТЗДОЯС №2 систематично проводилися первинний та всі наступні  інструктажі з охорони праці; всі категорії працівників забезпечені  інструкціями з охорони праці. Вчасно були опрацьовані законодавчі, правові  та нормативні  документи  з питань охорони праці, проведений щорічний інструктаж працівників. За графіком проводилась повірка заміру опору ізоляції,  перезарядка  порошкових та вуглекислотних вогнегасників, повірка  показів лічильника води, тепла.

       Впродовж року дитячий заклад було забезпечено: миючими засобами, піском, ремонтувалися лавочки на дитячих майданчиках (за потреби), здійснювався благоустрій та озеленення території, естетичне оформлення інтер’єру закладу. Проведена заміна батареї опалення в логопедичній групі №6 та сурдогрупах №1,2. Здійснено поточний ремонт кухні, розпочато капітальний ремонт пральні. Лакувалося паркетне покриття в групових кімнатах та музичній залі. За потреби організовувався покіс трави, обрізання живоплоту, проводилися сезонні роботи у квітниках та на городах. Частково закуплено для кухні посуд, придбані пісочниці з накриттям на дитячі майданчики трьох груп, таблички з підписами всіх приміщень закладу, привели у відповідність укриття для безпечного перебування дітей під час сигналів тривоги.

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

          Спільна діяльність педагогічного колективу та батьківської громадськості є одним з напрямків діяльності нашого закладу.

        Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Цього навчального року через дотримання карантинних заходів у зв’язку із світовою пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, педагогічний колектив організовував лише дистанційні форми співпраці з родинами вихованців через сайт ТЗДОЯС №2, соціальну мережу viber та індивідуальні консультації батьків у телефонному режимі.

      З батьками вихованців проводилась постійна, планомірна, різноманітна робота з метою збереження здоров’я дітей та запобіганню виникнення захворювань органів травлення. Щодо якісного та повноцінного харчування  вихованців були організовані консультації для батьків. Усі батьки були своєчасно ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей.

        Інформування щодо організації харчування дітей в закладі батьків вихованців, громадськості планується здійснювати на сайті у відповідних розділах. 

        І як результат роботи, допомога батьків, яку ви зараз бачите на екрані.

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТЗДОЯС:

       Робота психологічної служби включала:

- здійснення єдиного психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей;

- дослідження рівня розвитку базових компетентностей особистості дітей старшого дошкільного віку як умови успішного навчання у початковій школі;

- аналіз умов успішної адаптації дошкільників-випускників до шкільного життя;

        Сьогодні залишається актуальним робота над зв’язним мовленням дошкільників,так як багато випускників відчували труднощі в підтримці запропонованої теми, самостійному висловлюванні. ! Вважаємо, що художня література, фольклор, сюжетні картини є підґрунтям для розвитку мовлення дошкільників, їх соціалізації, комунікації та інтелектуального розвитку.

Реалізація поставлених завдань потребує педагога нового типу, який поєднує високий професіоналізм, інтелігентність, толерантність, творчу активність, здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку.

    Щодо надання дітям освітніх послуг педагогічний колектив керується виключно інтересами самих дітей, їхніми запитами, здібностями, можливостями і потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості, а не замовленнями батьків, продиктованими амбіціями, вимогами школи щодо спеціальної підготовки дітей до навчання (вміння читати і писати, розв’язувати задачі, говорити англійською мовою тощо). Дошкільний навчальний заклад має протистояти перетворенню його на філію школи для малюків, зберігати субкультуру дошкільного дитинства, разом з батьками сприяти вихованню в людини від народження поваги до правил і порядку.

      Всі ми знаємо в який час і період ми живемо, і я пишаюся своїми працівниками ми, усі як можуть так підтримують ЗСУ.

 

© 2019-2020.