^Back To Top

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТДНЗ №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області на 2020-2021 н.р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач  ТДНЗ №2

___________Н.Безкоровайна

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА  ТДНЗ №2

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 н.р.

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною  радою

протокол №____

від________2020р.

 

Тернопіль 2020

Зміст

Загальні положення  

Розділ 1. Особливості організації освітнього процессу……………………..3

        1. Повна назва закладу дошкільної освіти………………………………....3

        2. Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності………………3

        3.Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти………………5

        4. Режим роботи закладу…………………………………………………….6

        5. Мережа групп…………………………………………………………….10

        6. Форми організації освітнього процесу, види і типи занять………........11

        7. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності.................................................................................................................14

        8. Гурткова робота .........................................................................................15                                                                             

Розділ 2Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р…………….16

Розділ 3. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності…….17

      Комплексні програми

      Парціальні програми

      Корекційні програми

Розділ 4.Інструменти забезпечення якості освіти………………………….21

1.     Кадрове забезпечення……………………………………………………….21

2.     Інноваційна діяльність………………………………………………………24

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності……………...26      

Розділ 5. Інструменти проведення моніторингу освітнього процессу…..27

Розділ 6. Основні показники реалізації освітньої діяльності…………….29

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета освітньої програми: створення умов для розвитку життєвої компетентності вихованців через реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти України.

Завдання освітньої програми:

- забезпечити оптимальні умови з метою охорони здоров’я та покращення фізичного, психоемоційного стану та соціального благополуччя дитини;

-забезпечити збалансований особистісний розвиток дошкільника,максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психологічних якостей;

- сприяти розвитку у вихованців патріотизму та любові до Батьківщини шляхом ознайомлення з народною культурою, звичаями та традиціями нашого народу;

- продовжувати корекційно-розвивальну роботу в освоєнні змісту навчання дітей та корекції порушень розвитку в умовах дошкільного закладу;

- забезпечувати єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;

- забезпечити надання якісних освітніх послуг через зростання рівня педагогічної компетентності педагогів закладу.

 

Розділ 1. Особливості організації освітнього процесуПовна назва закладу

1.Тернопільський дошкільний навчальний заклад №2 Тернопільської міської ради                 Тернопільської області (ясла-сад комбінованого типу)

вул. Лесі Українки, 10б, м. Тернопіль, 46022 тел: 24-23-43, 24-15-32

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 2.Нормативно-правове забезпечення розробки Освітньої програми

Основні концептуальні підходи до розробки Освітньої програми     базуються на основі чинного законодавства відповідно до:

- Законів України «Про освіту»  (прийнятий ВРУ  05.09.2017);  «Про дошкільну освіту» (11 липня 2001 року  №2628-III  зі змінами №2145-VIII від 05.09.2017);

- Конвенції про права дитини;

- Закону України від 06.09.2018 року №2541-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»;

- Базового компонента дошкільної освіти (Наказ МОН України від 22.05.2012 №615);

- Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів  України   від  20.03.2003 № 305;

- Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах   (Наказ МОН України, МОЗ України від 06.02.2015 №104/52);
листів та наказів Міністерства освіти і науки України:

- Лист МОН України №1/9-411 від 30.07.2020р. «Щодо організації діяльності   закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»
- Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394  «Про переліки  навчальної літератури,  рекомендованої  Міністерством  освіти  і  науки України для використання  у  закладах  освіти у 2020/2021 навчальному  році».

- Постанова   Головного  державного  санітарного  лікаря  України  від  21.05.2020 № 25  «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти  на період карантину  у  зв’язку  з  поширенням коронавірусної  хвороби  (СОVID-19)».

- Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 №  1/9-219 

«Щодо  організації  діяльності  закладів  дошкільної  освіти  під  час карантину»,

 - Лист Міністерства освіти і науки України від  22.05.2020  №  1/9-269 

 «Щодо  відновлення  діяльності  закладів дошкільної  освіти», 

- Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 року «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»,
- Лист Міністерства освіти  і  науки  України  від  09.12.2019  №  1/9-750  «Щодо  освітніх програм у закладах дошкільної освіти»,
- Лист МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» від 12.10.2015 №1/9-487;

-Лист МОН України від 25.05.2016 №2/​4 – 14-​926 – 16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 № 1633 Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти;

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1491 від 14.02.2019 року Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти;

- Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»;

 -Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

-Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах    (Лист МОН від 02.09.2016 №1/9-456);

- Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (Лист МОН від 25.07.2016 №1/9-396);

- Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців  (Лист МОН від 25.07.2016 №1/9-396);

- Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти                                                                 (Лист МОН від 19.04.2018 №1/9-249)

та інших нормативно-правових актів.

Цілі і завдання Освітньої програми ДНЗ визначаються його Статутом  і чинними програмами, в тому числі для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Заклад прагне задовольнити потреби громадян Тернопільської територіальної громади в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, розпорядок роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог з врахуванням санітарного законодавства щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) і забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби усього дитячого контингенту.

         Термін реалізації Освітньої програми закладу дошкільної освіти №2 передбачено на період 2020-2021 н.р

3.Пріорітетний напрям роботи дошкільного навчального закладу №2

Пріоритетний напрямок роботи закладу дошкільної освіти №2  -- втілення в життя моделі інклюзивної освіти та інтеграційне навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в контексті дитиноцентризму.

Освітній процес у закладі орієнтований на:

 • створення комфортного освітнього середовища;
 • привітне ставлення, визнання і прийняття усіх малюків;
 • інтеграцію дітей з різним рівнем можливостей та їх повноцінну участь в житті дитячого колективу;
 • диференціацію навчальних програм відповідно до індивідуальних потреб дитини, застосування різноманітних методів та інноваційних підходів;
 • проведення якісної корекційно-компенсаторної роботи для забезпечення навчальних потреб особливих дітей;
 • надання психологічної підтримки дошкільнятам та формування їх пізнавальної активності;
 • координацію та співпрацю всіх фахівців закладу і батьків.

4.Режим роботи закладу

 Тернопільський дошкільний навчальний заклад №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області (ясла-сад комбінованого типу) працює за п’ятиденним робочим тижнем:  11 груп --  10 годин з 8.00 до 18.00;  

  1 група – 12,5 годин;

  1 група – цілодобово.                                                                                                       
  Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

       Освітній процес в ТДНЗ №2 організовано у відповідності з річним планом ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік, календарним навчальним графіком:

Навчальний рік у ДНЗ:

починається 01 вересня 2020 року;     закінчується 31 травня 2021 року

Літній оздоровчий період:

починається  01 червня 2021 року;    закінчується  31 серпня 2021 року

Освітня робота формується відповідно до плану роботи на оздоровчий період.

Тривалість навчального року:

  І півріччя     01.09.2020 – 31.12.2020 року

  ІІ півріччя   04.01.2020 – 31.05.2021 року

Графіки канікул:

осінні канікули        02.11.2020 – 06.11.2020     (5 календарних днів)

зимові канікули       21.12.2020 – 04.01.2021     (10 календарних днів)

весняні канікули     29.03.2021 – 02.04.2021     (5 календарних днів)

літні канікули          01.06.2021 – 31.08.2021      (90 календарних днів)

      У період канікул з дітьми проводяться фізкультурно-оздоровча робота та інтегровані заняття з художньо-продуктивної діяльності.

 • Вересень – адаптаційний період

      (ранній та молодший дошкільний вік)

 • Діагностичний період (моніторингові дослідження):

             01.09.2020 – 14.09.2020;  03.05.2021 – 21.05.2021         

  (старший, середній дошкільний вік, діти з порушеннями мовлення);

                  01.09.2020 – 11.09.2020; 

                  04.01.2021 - 14.01.2021;

                  24.05.2021 – 31.05.2021 р. (діти з порушеннями слуху).

 

РОЗПОРЯДОК      ДНЯ     ТДНЗ № 2  НА 2020-2021 н. р.

                              Група     

Режимні

               моменти

І молодша інклюзивна

ІІ молодша інклюзивна

Середня   інклюзивна

Старша

інклюзивна

Зустріч дітей  ізольовано від інших груп, огляд, температурний скринінг, ранкова гімнастика, спостереження, ігри.                                     Інд. заняття уч.-логопеда

 

8.00 - 8.30

 

8.00-8.32

 

8.00-8.32

 

8.00-8.37

 

 

8.20-8.40

Вхід до групового приміщення, обробка рук антисептиком

згідно графіку

згідно графіку

згідно графіку

згідно графіку

Проведення гігієнічних процедур. Підготовка до сніданку, сніданок

8.55-9.20

8.50-9.15

8.45-8.55

8.37-8.55

Підгрупові заняття практичного психолога

_____

_____

_____

За графіком пн

Підготовка до занять.                                 Заняття групові

9.30-10.20

9.20-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

Інд. заняття учителя-логопеда з  інклюзивного навчання

9.00 --12.40  

 9.00-- 12.40  

   9.00 --12.40 

   9.00-- 12.40  

Підготовка до прогулянки, вихід за графіком, прогулянка І

 

10.20-12.10

 

10.30-12.15

  11.00-12.20

10.30-12.20

Температурний скринінг

12.00-12.30

12.00-12.30

  12.00-12.30

12.00-12.30

Підготовка до обіду, обід

12.20-12.55

12.15-12.55

12.20-13.00

12.30-13.20

Підготовка до сну, сон

12.55-15.30

12.55-15.30

13.00-15.30

13.20-15.30

Поступове піднімання дітей зі сну, оздоровчі процедури

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-15.55

15.30-15.50

Температурний скринінг

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

Ігри, СХД, розваги, праця,              інд.  робота вихователя

16.00-16.30

16.00-16.40

15.55-16.45

15.50-16.45

Підготовка до вечері, вечеря

16.30-17.00

16.40-17.00

16.45-17.00

16.45-17.00

Підготовка до прогулянки, вихід за графіком,  прогулянка ІІ.                  Повернення додому

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

 

                             Група     

Режимні

моменти

Логопедична  № 1

Логопедична  № 2

Логопедична

№ 3

Логопедична

№ 4

Зустріч дітей  ізольовано від інших груп, огляд, температурний скринінг, ранкова гімнастика, спостереження, ігри.                                     Інд. заняття уч.-логопеда

 

8.00-8.35

 

 

 

8.20 – 8.40

 

8.00-8.32

 

 

 

8.20-8.40

 

8.00-8.37

 

 

 

8.20 – 8.40

 

8.00-8.35

 

 

 

8.20 – 8.40

Вхід до групового приміщення, обробка рук антисептиком

згідно графіку

згідно графіку

згідно графіку

згідно графіку

Проведення гігієнічних процедур. Підготовка до сніданку, сніданок

8.35-9.00

8.35-9.00

8.37-8.55

8.37 - 9.00

Підгрупові заняття учителя-логопеда

 9.00-10.10

 

 9.00-10.10

 

 9.00-10.10

 

9.10-10.20 

 

Підгрупові заняття практичного психолога

За графіком чт

За графіком с

За графіком пт

За графіком вт

Підготовка до занять.                                 Заняття групові

9.00-11.10

9.00-11.10

9.00-11.10

9.20--11.15

Інд. заняття учителя-логопеда

10.10-12.40

10.10 -12.40        

10.10-12.40

 10.20-12.40    

Підготовка до прогулянки, вихід за графіком,прогулянка І

11.10-12.15

11.10-12.20

11.15-12.25

11.10-12.20

Температурний скринінг

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

Підготовка до обіду, обід

12.20-13.00

12.20-13.00

12.25-13.00

12.20-13.00

Підготовка до сну, сон

13.00-15.30

13.00-15.30

13.30-15.30

13.00-15.30

Поступове піднімання дітей зі сну, оздоровчі процедури

15.30-15.55

15.30-15.55

15.30-15.50

15.30-16.00

Температурний скринінг

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

Ігри, СХД, розваги, праця,              інд.  робота вихователя

15.55-16.45

15.55-16.45

15.50-16.45

16.00-16.40

Підготовка до вечері, вечеря

16.45-17.05

16.45-17.00

16.45-17.00

16.40-17.00

Підготовка до прогулянки, вихід за графіком,  прогулянка ІІ.                  Повернення додому

17.05-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

 

 Група

Режимні 

    моменти

Логопедична

5

Логопедична

№6

Логопедична            № 7

Сурдогрупи                 №1,2

Підйом дітей.

Зустріч дітей  ізольовано від інших груп, огляд, температурний скринінг, ранкова гімнастика, спостереження, ігри.                  Інд. заняття уч.-логопеда,                           уч.-дефектолога

8.00-8.30

 

 

 

 

 

8.20-8.40

8.00-8.30

 

 

 

 

 

8.20-8.40

8.00-8.35

 

 

 

 

 

8.20-8.40

6.30-7.30 7.30-8.00

 

 

 

 

8.20-8.40

Вхід до групового приміщення, обробка рук антисептиком

згідно графіку

згідно графіку

згідно графіку

згідно графіку

Проведення гігієнічних процедур. Підготовка до сніданку, сніданок

8.30-8.55

8.40-8.55

8.35 – 9.00

8.20-8.50

Підгрупові заняття учителя-логопеда,учителя-дефектолога,    практичного психолога,  соціального педагога,                                        індивідуальна  робота вихователя

 9.00-10.10

За графіком

9.00 –10.10

За графіком

9.00 –10.10

За

графіком

9.00-11.00  

За графіком 

Підготовка до занять.                                 Заняття групові

9.00-11.10

9.00-11.10

9.00-11.00

9 .00-11.00

Індивідуальні заняття учителя-логопеда, учителя-дефектолога

10.10-13.00

10.10-13.00

10.10-12.40

 

11.00-12.40  

Підготовка до прогулянки, вихід за графіком,             прогулянка І

11.10-12.25

11.10-12.20

10.45-12.15

10.30-12.30

Температурний скринінг

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

Підготовка до обіду, обід

12.25-13.00

12.20-13.00

12.35-13.00

12.30-13.00

Підготовка до сну, сон

13.00-15.30

13.00-15.30

13.00-15.30

13.00-15.30

Поступове піднімання дітей зі сну, оздоровчі процедури

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-15.50

15.30-16.00

Температурний скринінг

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

Ігри, СХД, розваги, праця,              індивідуальна  робота вихователя

16.00-16.45

16.00-16.45

15.50-16.45

________

Полуденок

 _______

      _____   

------

16.00-16.20

Заняття  з вихователем

 

 

------    

16.30-17.20

Підготовка до вечері, вечеря

16.45-17.05

16.45-17.10

16.45-17.05

19.00-19.30

Підготовка до прогулянки, вихід за графіком,   прогулянка ІІ

17.05-18.00

17.10-18.00

 

17.05-18.00

 

17.20-19.00

Вільна діяльність,                    температурний скринінг

    ------    

    ------   

       ------    

19.30-20.30 20.00-20.30

Підготовка до сну

-----    

 ------    

 

20.30-21.00

Нічний  сон

 

       ------    

       ------    

       ------    

21.30-6.30

5. Мережа груп

Групи

Кількість дітей

Вихователі

Педагоги

І молодша інклюзивна група (дітей раннього віку)

15

Костур Н.П.

Волянюк М.М

Мимрик Р.А.,

асистент вихователя

ІІ молодша інклюзивна група   (4-й  рік життя)  

25

Залеська Г.П.

Подоляк Т.Я.

Дичко О.Б., асистент вихователя

Середня  інклюзивна группа                                 (5-й  рік життя)  

29

Гуйда М.Г.

Кухаренко Л.Б.

Кокора В.В., асистент вихователя

Старша інклюзивна група дітей              (6-й рік життя)  

16

Пантелеймін Н.М.

Петрина О.О.

Січкарик М.І., асистент вихователя

Логопедична група №1 (різновікова)

21

Боєчко І.В.

Кравчук С.І.

Іванкевич О.С., вчит.-логопед

Логопедична група №2 (різновікова)

15

Мисько Г.А.

Федчук Т.В.

Сімора А.В., вчит.-логопед

Логопедична група №3 (різновікова)

14

Стадник І.С.

Радняна Л.В.

Чумаченко І.В.,                     вчит.-логопед

Логопедична група №4 (різновікова)

13

Венгер Г.З.

Томінець Н.І.

Назар Т.А., вчит.-логопед

Логопедична група №5 (різновікова)

11

Греля Р.П.

Сава О.В.

Бойчук Л.І., вчит.-логопед

Логопедична група №6 (різновікова)

9

Висоцька Н.В.

Комарницька М.Ю

Малегус К.А., вчит.-логопед

Логопедична група №7 (різновікова)

17

Ощіпко Г.М.

Пашковська  О.З.

Климюк Т.М., вчит.-логопед

Сурдогрупа №1 дітей глухих

(різновікова)

7

Дмитрук Є.М.

Коретчук С.М.

Жукова Т.З., вчитель-дефектолог

Сурдогрупа №2 дітей з порушенням слуху

(різновікова)

8

Андрєєва О.В.

Медвідь Т.А.

Вишневська К.В., вчитель-дефектолог

 Всього: 13   груп          200    дітей

 

 

 

 

6 .Форми організації  освітнього процесу

Організовуючи освітній процес в ДНЗ, педагогічні працівники керуються планом роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, що розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Форма написання планів щорічно затверджується установчою педагогічною радою (серпень).

Форма планування освітньої діяльності педагогів ТДНЗ №2 -- перспективно-календарна.

Вихователі 12-ти груп планують роботу за освітніми лініями програми  «Українське дошкілля» за Базовим компонентом дошкільної освіти України.

Вихователі ІІ молодшої інклюзивної групи планують освітню     діяльність за принципом  методичного конструктора.  

Перспективний план розробляється на 1 місяць  наперед, в якому зазначаються:

-  теми тижнів/днів;

-  мета освітньої діяльності за темою;

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- орієнтовний розподіл занять;

- робота з батьками.

         Асистенти вихователів ведуть щоденники спостережень (на кожну дитину).

Річний план роботи вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога включає: оформлення ділової документації, організаційну та навчально-корекційну роботу, роботу з батьками та громадськістю, співпрацю з іншими фахівцями ДНЗ, підвищення професійної майстерності, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої та корекційної роботи з зазначенням терміну виконання. Він складається педагогом на початку навчального року та затверджується керівником. На рік логопедами планується і тематичний план корекційної роботи, в якому зазначаються лексичні теми, робота над звуковимовою та навчання грамоти, поділ їх на місяці та тижні.

Календарно-тематичне планування з зазначенням роботи над різними сторонами мовлення (формування лексико-граматичних категорій, робота над зв’язним мовленням, корекція звуковимови та навчання грамоти) та план індивідуальної роботи складається на місяць.

Сурдопедагоги складають перспективний план роботи з розвитку мовлення (із завданнями, темою та лексичним матеріалом) та формування елементарних математичних уявлень на квартал. Робота над слуховим сприйманням та звуковимовою, фонетична ритміка сурдопедагогами планується помісячно. Планування погоджується з вихователем-методистом.

Музичні керівники планують роботу за перспективно-календарним планом, в якому зазначається дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед. До плану роботи додається план індивідуальної роботи з дітьми (в тому числі з дітьми з ООП).

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором (завідувачем) закладу.

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

-перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;

перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, якібудуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання  (ці плани складаються інструктором з фізкультури на рік);

-календарним, в якому міститься конспект заняття, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, грою тощо.

 Ці плани складаються інструктором з фізкультури на місяць вперед. До плану роботи додається план індивідуальної роботи з дітьми (в тому числі з дітьми з ООП).

 Перспективні плани роботи з дітьми погоджуються вихователем-методистом  щомісяця.

Психологічна служба ДНЗ включає діяльність практичного психолога та соціального педагога. Зазначеними педагогами ведеться наступна документація:

 • Річний план роботи, що містить такі розділи: психодіагностика дітей; консультування батьків, педагогів; корекція; просвіта; профілактика; організаційно-методична робота;
 • Статистичний звіт (складається за напрямками роботи - за І півріччя, за рік);
 • Журнал щоденного обліку роботи з дітьми старшого дошкільного віку;
 • Журнал корекційно-розвиткових послуг з дітьми з ООП (в тому числі, які перебувають на інклюзивному навчанні);

 

Керівником гуртка ведеться журнал планування та обліку гурткової роботи.

В кожній групі педагоги планують роботу з дітьми, враховуючи їх вікові особливості, індивідуальні можливості та завдання обраних чинних  програм, спираючись на орієнтовний розподіл занять.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу (далі – команда супроводу) дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП), до якої залучаються і батьки, складають індивідуальну програму розвитку (далі – ІПР). ІПР для кожної дитини з ООП розробляється згідно висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та спостережень за дитиною педагогами. За потреби/наявності інвалідності  команда супроводу складає індивідуальний освітній план (за освітніми лініями програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля») також з використанням корекційних програм як одного з ресурсів, формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять (на тиждень), враховуючи рекомендації фахівців ІРЦ, і проводить їх.

Організовуючи  різні види дитячої діяльності, педагоги сприятимуть компетентнісному розвитку вихованців, задовольнятимуть потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів дітей. Пріоритетом у здійсненні освітнього процесу є поєднання організованого та самостійного  типів діяльності дошкільників.

Організована діяльність

·        заняття різних видів;

·        індивідуальна робота навчально- пізнавального  та  корекційно- розвивального спрямування;

·        різні види ігор (дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, театралізовані,

конструкторсько-будівельні, драматизації);

·         пізнавально-розвивальні бесіди, розмови на особистісні та спільні теми;

·        спостереження, екскурсії у природне і соціальне довкілля;

·        розглядання творів образотворчого мистецтва, прослуховування аудіо записів,  читання художньої літератури;

·        розваги, свята;

·         побутові процеси (одягання-роздягання, умивання,  прийом їжі, вкладання на сон-піднімання після сну та ін.);

·        різні види праці (трудові доручення, чергування, колективна праця тощо);

·        елементарні досліди, пошукові ситуації та ін.;

·        ранкова та гімнастика після денного сну;

·        гурткова робота.

  Самостійна діяльність

·         ігрова;

·        пізнавальна;

·        трудова;

·        художня (образотворча,музична,музично-ритмічна, театралізована,

художньо-мовленнєва);

·        комунікативно-мовленнєва,

·        рухова тощо.

7. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності

    При складанні навчального навантаження в ДНЗ  було враховано

Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та

форми власності» від 20.04.2015  № 446.

Тривалість занять:

Група дітей раннього віку – 1-2 заняття до 10 хвилин;

Молодша група – 2-3 заняття не більше 15 хвилин;

Середня група – 2-3 заняття 20 хвилин;

Старша група – 2-3 заняття 25 хвилин.

 Тривалість перерв між заняттями становлять не менше 10 хвилин.

          Згідно з цим нормативним документом було складено перелік видів  

роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального

 навантаження.

 

                                  НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
                              на дитину у ТДНЗ №2 на 2020-2021 н.р.

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

І молодша
(від 2 до 3 років)

ІІ молодша
(від 3 до 4 років)

середня
(від 4 до 5 років)

старша
(від 5 до6 (7)років)

логопе- дичні групи

сурдо групи

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

2

1

4

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

1

1

Художньо-продук-тивна діяльність (музична, образотворча)

4

4

4

5

4

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

 

 

Логіко-математич-ний розвиток

-

1

1

2

1

3

Розвиток мовлення і культура мовлен-нєвого спілкування

2

2

2

3

1+3/5

5

Здоров’я та фізич-ний розвиток*

2

2

2

2

2

2

Психологічний супровід

 

 

 

1

1

 

Розвиток слухового сприймання

 

 

 

 

 

1

Фонетична ритміка

 

 

 

 

 

1

Загальна кількість занять

10

10

10

14

11+3/5

13+7

Гурток англійської мови

-

1

2

2

2

      -

Максимальна кількість занять на тиждень

10

10

10

14

 

 

 

Максимально допу-стиме навчальне навантаження                 (в астрон. год.)

1,7

2,5

3,3

5,8

4.7/5.3

4.3/2.3

 

8. Гурткова робота

   Планується продовження заняття гуртка англійської мови для дітей

молодшого-старшого дошкільного віку.

Орієнтовний розклад занять

14.24 – 15.30 – індивідуальна робота

Підгрупові заняття:

15.35 – 15.55

16.00 – 16.20

16.25 – 16.45

16.50 – 17.10

17.15 – 17.35

17.40 – 18.00

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота

Старша група                   (І підгрупа)

Логопедична група №3

(І підгрупа)

Старша група 

(І підгрупа)

Логопедична група №7

Молодша група                       (І підгрупа)

Старша группа                      (ІІ підгрупа)

Логопедична група №3

(ІІ підгрупа)

Старша група                 (ІІ підгрупа)

Логопедична група №3

(І підгрупа)

Молодша група                       (ІІ підгрупа)

Логопедична група №1

(І підгрупа)

Логопедична група №7

Логопедична група №2

(І підгрупа)

Логопедична група №3

(ІІ підгрупа)

Молодша група                     (ІІІпідгрупа)

Логопедична група №1

(ІІ підгрупа)

Середня група                    (І підгрупа)

Логопедична група №2

(ІІ підгрупа)

Середня група

(І підгрупа)

 

 

 

 

Індивідуальна робота

Логопедична група №2

(І підгрупа)

Середня группа            (ІІ підгрупа)

Логопедична група №1

(І підгрупа)

Середня група

(ІІ підгрупа)

Логопедична група №2

(ІІ підгрупа)

Середня группа               (ІІІ підгрупа)

Логопедична група №1

(ІІ підгрупа)

Середня група

(ІІІ підгрупа)

   

Розділ 2.  Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р.

         Аналіз діяльності педагогічного колективу, результати діагностування та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність продовжити роботу над реалізацією методичної проблеми «Інклюзивна освіта дошкільників в контексті дитиноцентризму», а також на продовження всієї  компенсаторної роботи дітей з особливими освітніми потребами відповідно до корекційних програм.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020 н.р., досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив у 2020-2021 навчальному році спрямовуватиме свою діяльність на розв’язання наступних завдань.

Пріоритетні завдання:

1.Розвивати творчу особистість через продуктивну діяльність.

2.Закладати основи громадянського виховання дошкільників засобами народознавства.

3.Активізувати роботу з дітьми з формування логіко-математичної компетентності через різні види діяльності.

4.Продовжувати підвищувати якість освіти особливих дошкільнят через її корекційну спрямованість.

Шляхи реалізації завдань:

- Організація розвивального середовища.

- Інтеграція різних видів діяльності.

- Використання в освітньому процесі інноваційних технологій.

- Створення єдиних підходів до забезпечення інклюзивного простору командою психолого-педагогічного супроводу (КППС).

- Співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2021 р.:

1.Оздоровчі завдання:

– створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців: дотримання повітряного, теплового та питного режимів, загартування дітей доступними засобами, врахування санітарних вимог щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19),організація збалансованого харчування;

– оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

2.Освітні завдання:

– спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними: Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та корекційними програмами дітей;

– розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;

– збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової) на свіжому повітрі;

– планування життєдіяльності дітей за блочно-тематичним принципом.

Розділ 3. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Перелік навчальних програм та  літератури, що використовується педагогами ДНЗ №2 у 2020-2021 навчальному році

 

Назва, автор, видавництво

Документ для надання грифа

Хто використовує/   в яких групах

Базовий компонент дошкільної освіти,наук. кер.  Богуш А.М.,«МЦФР Україна»

Наказ МОН молодьспорту від 22.05.2012 №615

Усі педагоги ДНЗ

Комплексні програми

Українське дошкілля                                             Програма розвитку дитини дошкільного віку, Білан О.І.,            та ін.,«Мандрівець»

Лист МОН                     від 23.05.2017                                               №1/11-4988      

Вихователі  інклюзивних груп та логопедичних груп №1,2,3,4,7

Музичні керівники,

Інструктор з фізкультури

Парціальні програми

Граючись, учимосьНавчальний посібник, С.Гунько, З.Коновалюк, «Підручники і посібники»

Лист ІМЗО

від 29.06.2011   №1.4/18-Г-494

Керівник гуртка Гуйда М.Г.

Програми і посібники для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Програма

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, І.В.Кравцова, Л.Л.Стахова, «Мандрівець»

 

Лист ІМЗО

від 05.07.2019   №22.1/12-Г-577

 

Вчителі-логопеди:

Грицюк А.Т.,

Іванкевич О.С.,

Сімора А.В.,

Чумаченко І.В.,

Климюк Т.М.,

Назар Т.А.,

Малегус К.А.

Дошкільнятко

Корекційно-розвивальна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення    Навчально-методичний комплекс,

Ю.В.Рібцун, «Мандрівець»

Лист МОН                     від28.04.2015                                              №1/11-6144      

 

Іванкевич О.С.,

Сімора А.В.,

Чумаченко І.В.,

Климюк Т.М.

Віконечко

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Сак Т.В. та ін.                                                      за заг.ред. Л.І.Прохоренко

«Мандрівець»

МОН   2018

Грицюк А.Т.,

Бойчук Л.І.,

Малегус К.А.,

Назар Т.А.

Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із  затримкою психічного розвитку в закладі дошкільної освіти

Молодший дошкільний вік

Упорядник В.В.Семизорова,

«Мандрівець»

2020

Грицюк А.Т.,

Бойчук Л.І.,

Малегус К.А.

Назар Т.А.,

Хомик О.Ф.,

вихователілог. гр. №4,5,6

Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із  затримкою психічного розвитку в закладі дошкільної освіти

Середній  дошкільний вік,

Упорядник В.В.Семизорова,

«Мандрівець»

2020

Грицюк А.Т.,

Бойчук Л.І.,

Малегус К.А.,

Назар Т.А.,

Хомик О.Ф.

вихователілог. гр. №4,5,6

Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із  затримкою психічного розвитку в закладі дошкільної освіти Старший дошкільний вік,

Упорядник В.В.Семизорова,

«Мандрівець»

2020

Грицюк А.Т.,

Бойчук Л.І.,

Малегус К.А.,

Назар Т.А.,

Хомик О.Ф.,

вихователілог. гр. №4,5,6

Звукові намистинки.

Формування мовленнєвої  полікомпетентності дошкільників.                                                    Навчально-методичний комплекс,

Рібцун Ю.В.,

«Мандрівець»

Наказ МОН                      від 24.06.2014 №750               

Бойчук Л.І.,

Грицюк А.Т.,

Іванкевич О.С.,

Климюк Т.М.,

Сімора А.В.,

Малегус К.А.

Сходинками правильного мовлення

Навчально-методичний посібник,

Рібцун Ю.В.,

«Мандрівець»

Лист ІМЗО

від 25.08.2016   №2.1/12-Г-692

Іванкевич О.С.,

Сімора А.В.,

Чумаченко І.В.,

Климюк Т.М.

Розмовляйко.                                                          Навчально-методичний комплект:                    

 - домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей четвертого року життя;

- 38 занять із розвитку мовлення дітей четвертого року життя:посібник на допомогу батькам,

Стахова Л.Л., Кравцова І.В.,

«Мандрівець»

Лист ІМЗО

від 27.07.2016

№2.1/12-Г-66  

Іванкевич О.С.,

Сімора А.В.

 

Нумо, звуки,відгукніться!                              Навчально-методичний комплект:                                                       - домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей п’ятого року життя;

- 38 занять із розвитку мовлення дітей п’ятого року життя: посібник на допомогу батькам,

Стахова Л.Л., Кравцова І.В.,

«Мандрівець»

Лист ІМЗО

від 27.07.2016

№2.1/12-Г-66

Іванкевич О.С., Сімора А.В.

Нумо, звуки, відгукніться!                              Навчально-методичний комплект:                                                       - домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей шостого року життя;

-38 занять із розвитку мовленнядітей шостого року життя: посібник на допомогу батькам,

Стахова Л.Л., Кравцова І.В.,

«Мандрівець»

Лист ІМЗО

від 27.07.2016

№2.1/12-Г-66

Іванкевич О.С.,

Климюк Т.М.,

Сімора А.В.

 

Гармонійний розвиток дітей 2-3 років з кохлеарними імплантами та слуховими апаратами. Методичний посібник,

Глазунова С.С.,Сайт МОН

Лист ІМЗО                      від 09.06.2017

№21.1/12-Г-183

вчитель-дефектологВишневська К.В.

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху (глухі, зі зниженим слухом,                   з кохлеарними імплантами),

За ред. Луцько К.В.,

Інтернет-видання

Лист МОН                     від 15.07.2019                                               №1/11-6421                     

Вихователі сурдогрупи №1,2

Вчит.-дефектологи Жукова Т.З.,

Вишневська К.В.,

Безкоровайна Н.І.

Мовленнєва картка з картинками: логопедичне обстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини. Методичний посібник,

Король А.В.,«Мандрівець»

Лист ІМЗО                     від 21.12.2017

№21.1/12-Г-836 

вчителі-логопеди ДНЗ

Діти з розладами аутистичного спектра: план корекційно-розвиткової роботи       Методичний посібник,

Уклад.  Семизорова В.І.,«Мандрівець»

 

Лист ІМЗО                       від 21.12.2017 №22.1/12-Г-839

Грицюк А.Т.,

Бойчук Л.І.,

Климюк Т.М,.

Малегус К.А.,

Назар Т.А.,

Сімора А.В.,

Хомик О.Ф.

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти, Локшина О.В.,«Мандрівець»

2018

Хомик О.Ф.

Розділ 4. Умови забезпечення якості дошкільної освіти

 1. Кадрове забезпечення

          Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ТДНЗ №2 – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

   Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

Якісний склад педагогічних працівників на 2020-2021н.р.

Категорія

педагогічних

працівників

Всього педагогічних працівників

Освітній рівень

неповна

базова

повна

Завідувач

1

 

 

1

Вихователь-методист

2

 

 

2

Вихователь

28

5

2

21

Асистент вихователя

4

 

 

4

Музичний керівник

2

1

 

1

Практичний психолог

1

 

 

1

Соціальний педагог

1

 

 

1

Інструктор з фізичної культури

1

 

 

1

Вчитель-логопед

7

 

 

7

Вчитель-дефектолог (сурдопедагог)

4

 

 

4

Керівник гуртка                       (англійська  мова)

1

 

 

1

Всього:

49

6

2

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За стажем педагогічної діяльності:

           від 0 до 4 років – 5 педагогів;

           від 5 до 9 років – 4 педагогів;

           від 10 до 15  років – 7 педагогів;

           від 16 до 20 років – 9 педагогів;

           від 21 до 29 років – 12 педагогів;

           від 30 до 39 років – 12 педагогів.

Педагогічні звання:

               «Вихователь-методист» - 9 педагогів;

               «Учитель-методист» - 8;

               «Практичний психолог-методист» -1;

               «Старший вихователь» - 2;

               «Відмінник освіти» - 1;

              1 педагог нагороджений нагрудним знаком «Софія  Русова».

Головним завданням методичної служби ТДНЗ №2  є вдосконалення є професійної та особистісної зрілості педагогічного колективу.

Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом:

- стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань;

- формування нового, сучасного педагогічного мислення у дусі гуманістичної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності;

- удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими здоров’язбережувальними педагогічними технологіями;

- удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях;

- формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї освітньої діяльності;

- виявлення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду;

- залучення педагогів до пошукової діяльності на основі доступних і зрозумілих їм методик.

Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність.

За рівнем кваліфікації

Здійснити орієнтовне перспективне планування підвищення кваліфікації на 2021 рік педагогів закладу:

 • Андрєєва О.В.
 • Безкоровайна Н.І.
 • Боєчко І.В.
 • Бойчук Л.І.
 • Венгер Г.З.
 • Вишневська К.В.
 • Греля Р.П.
 • Грицюк А.Т.
 • Гуйда М.Г.
 • Іванкевич О.С.
 • Климюк Т.М.
 • Комарницька М.Ю.
 • Кухаренко Л.Б.
 • Малегус К.А.
 • Медвідь Т.А.
 • Мимрик Р.А.
 • Назар Т.А.
 • Ониськів Л.А.
 • Пашковська О.З.
 • Сава О.В.
 • Сімора А.В.
 • Томінець Н.І.
 • Чумаченко І.В.

З метою оснащення педагогічного процесу в листопаді 2020 року педагогічний колектив планує здійснити передплату на 2021 рік таких видань: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Палітра педагога», «Дитина з особливими потребами», «Дошкільне виховання».

Інноваційні педагогічні технології

 (елементи технологій, авторських програм),

які впроваджуються в  ТДНЗ №2

назва

автор – розробник

педагоги

логічні блоки Дьєнеша

Дьєнеш

Костур Н.П.

Палички Кюїзенера

Джордж Кюїзенер

Ощіпко Г.М.

орігамі

Японське мистецтво складання з паперу

Стадник І.С.

арт-терапія

 

Дмитрук Є.М.

Грицюк А.Т.

фонопедичні вправи для розширення діапазону голосу,                             методика Карла Орфа

Карл Орф

Семенюта О.В.

Су-Джок ,            кісточковий масаж

 

Дичко О.Б.

Чумаченко І.В.

використання ІКТ   музична логоритміка

 

Дячун Н.Й.

коректурні таблиці         

Н.Гавриш

Мимрик Р.А.

шоугун-терапія

 

Ониськів Л.А

ІКТ  --  мультимедійний супровід на заняттях

 

Подоляк Т.Я.,

Грицюк А.Т.

використання піктограм

Младен Лаврич

 

Вишневська К.В.

 

використання ІКТ, логопедичних презентацій

 

Іванкевич О.С.

кінезіологічні ігри та вправи      

 

Хомик О.Ф.

Чумаченко І.В.

біоенергопластика

Курис І.В.

Малегус К.А.

Чумаченко І.В.

геокешинг,                                квест-геокешинг,             асиметрична гімнастика для мозку

 

 

Марія Кирик

Сімора А.В.

 

 

Ігрові технології Л.Виготського

Л. Виготський

Назар Т.А.

Читати швидше, ніж говорити (для роботи з дітьми з алалією)

Н.Созонова, К.Куцина

Бойчук Л.І.

нетрадиційні техніки художньої діяльності:             ізотерапія

 

                                       

 

арт-терапія 

А.В.Нікітіна

(посібник «Нетрадиційні методи малювання в дитячому садку»)

Американська педагогиня    Руд Шоу

Пашковська О.З.

Венгер Г.З.

монотипія, кляксографія

 

Радняна Л.В.

 

«штампування» овочами, ляпкографія, «мозаїка»

 

Висоцька Н.В.

Комарницька М.Ю.

Коретчук С.М.

пуантилізм (ватні палички)

Жорж Сера,

Поль Сіньяк

Андрєєва О.В.

аромотерапія

 

Сава О.В.

ігри-вправи для ство-рення геометричних фігур, сортування

 

Греля Р.П.

мнемотехніка мнемоніка (мнемоквадрати, мнемодоріжка, мнемотаблиця)

Піфагор Самоський

Залеська Г.П.

Мимрик Р.А.

Ощіпко Г.М.

Грицюк А.Т.

Климюк Т.М.

Чумаченко І.В.

піскотерапія «Кольорові долоньки»

сендплей

 «Чудеса на піску»

О.Ликової

 

 

Т.Грабенко,

Т.Зінкевич-Євстигнеєва

Томінець Н.І.

 

Чумаченко І.В.

 

Андрєєва О.В.

кольоротерапія

 

Медвідь Т.А.

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Н. Гавриш,

О. Саприкіна,

О. Пометун

Боєчко І.В.

 

казкотерапія

В.О.Сухомлинський, мультфільми «Уроки тітоньки Сови»

Венгер Г.З.

 2.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і естетичну організацію простору і його елементів: іграшки, книжки, малюнки, дитячі меблі. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині. 

Компоненти розвивального предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір – музичний і спортивний зали, прогулянкові майданчики, кабінет психолога, сенсорна кімната, кабінети вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів, навчальні куточки асистентів вихователів, куточок цивільного захисту.

Для осучаснення педагогічного процесу музична зала та всі групи облаштовано телевізорами. Практичний психолог, вчителі-логопеди та асистенти вихователів користуються ноутбуками.

Компонентами  корекційного розвивального предметного середовища в ДНЗ є кабінет психолога, де систематизовані дидактичні ігри на розвиток пізнавальних психічних процесів та емоційно-вольової сфери, дрібної моторики.

В сенсорній кімнаті наявні: колона з бульбашками, стіл для малювання піском, інтерактивна підлога, бізіборд «Казковий», дидактичні посібники «Восьминіг», «Черепаха». У спортивній залі – масажний килимок «Гофр» та модульний комплекс «Забава-1».

Педагоги закладу створюють сучасне розвивальне середовище в кожній віковій групі та ДНЗ загалом. Для поповнення ігрових осередків залучають батьків вихованців організовуючи акції по виготовленню іграшок власними руками.

Розділ 5. Моніторинг якості освіти

Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти. Згідно річного плану проводяться різні види вивчення стану життєдіяльності закладу.

План вивчення стану життєдіяльності ТДНЗ №2 у 2020-2021 н.р.

Зміст контролю

Вид контролю

Форма відображення і узагальнення матеріалу

Термін виконання

Підготовка ДНЗ до нового навчального року

Підсумковий

 

 

Інформація до наказу

 

Серпень

 

 

Ведення документації в групах

Оперативний

 

До відома

 

Вересень

 

Дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці

Оглядово-оперативний

До виробничої  наради

1 раз на квартал

 

Якість впровадження рішень педагогічної ради

Оглядово-оперативний

До наступного засідання педради

Протягом

року

Організація  і проведення «Тижня безпеки життєдіяльності дитини»

Тематичний

До наказу

Жовтень

 квітень

Ефективність використання методів та прийомів:    - у вихованні патріотичних почуттів дошкільників,

-для збагачення словника через народознавчу роботу

Тематичний

До педради

Жовтень

Аналіз змісту та якості календарного планування

Оперативний

До методичної години

25-30 щомісяця

Сформаваність культурно-гігієнічних навичок у дітей

Оперативний

 

До відома

листопад

Стан освітньо-виховної роботи

Комплексний

 До наказу

грудень 

 лютий

квітень

Моніторинг роботи наставників з вихователями-початківцями

Оперативний

 

До методичної години

Протягом

року

Огляд  куточків з національно-патріотичного виховання

Оглядово-оперативний

Інформація до педради

Вересень

Вивчення організації образотворчої діяльності та аналіз образотворчих знань, умінь, навичок у дітей старшого дошкільного віку

Вибірковий

 

До методичної години

Січень

 

Стан сформованості сенсорних  еталонів та елементарних матема-тичних уявлень у  дошкільників                                      

Тематичний

До педради

 

Січень

Аналіз захворюваності дітей

Оглядово-оперативний

До наради

1 раз на квартал

Огляд куточків життєвої практики

Оглядово-оперативний

До педради

Лютий

Ефективність індивідуальної роботи з дітьми

Оперативний

До засідань КППС

Грудень, квітень

Професійна майстерність вихователів, які атестуються

Вибірковий

 

До засідання АК

Жовтень-березень

Планування корекційно-розвивальної, роботи з дітьми відповідно до чинних програм  

Вибірковий

 

До відома

 

Квітень-травень

Результати моніторингу сформованості основних компетенцій  випускників

Підсумковий

 

 

До педради

 

Травень

 

Виконання наказів та розпоряджень

Оперативний

До наради

За потреби


Завдання моніторингу:

- безперервно спостерігати за динамікою розвитку ТДНЗ №2, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

- здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;

- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

- залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти в ДНЗ.

Інструменти аналізу діяльності закладу:

-спостереження за організацією освітнього процесу

-опитування педагогів, батьків і дітей

-вивчення планів роботи педагогів і результатів продуктивної діяльності дітей

Заходи

Мета

Термін виконання

Педагогічна діагностика (обстеження) особливостей  розвитку дітей

 

Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах

Вересень, травень

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей з особливими освітніми потребами

січень

Виявлення рівня реалізації завдань програми

ІІ половина квітня

 

Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі

Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками

Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів.

1 раз на квартал

 

Аналіз планів освітньої роботи з дітьми

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

Щомісяця

Анкетування, тестування педагогів, батьків

 

Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків

За потреби, протягом року

Педагогічнадіагностика професійної діяльності педагогів

Визначення рівня професійної компетентності педагогів

Вересень, квітень

 

Моніторинг стану здоров'я дітей

Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду

Вересень, квітень

 

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ДНЗ

Визначення індексу здоров'я дошкільників

 

1 раз на квартал

 

Моніторинг фізичного розвитку дітей

Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей

Вересень, квітень

Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік

Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем

 

Травень, серпень

 

Розділ 6. Основні показники реалізації освітньої програми

         Сформованість достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6-7 років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі, відображено у «моделі випускника закладу дошкільної освіти».

         Модель – це рівень навченості дитини, забезпечений реалізацією освітніх ліній за БКДО.

«Модель випускника закладу дошкільної освіти»

Освітні  лінії/  Напрями    оцінки

Очікуваний   результат

Особистість  дитини

       Сформований  позитивний  образ  «Я»,   створена  база  особистісної  культури  дитини,  активність  у  сферах  життєдіяльності;   дитина  позитивно  ставиться  до  своєї  зовнішності.                                                                                                         

      Сформовані основні фізичні якості, рухові уміння (вміє  стрибати, бігати, розвинена  гнучкість  тощо), культурно- гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки  життєдіяльності.                                                                                            

      Сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність  і  відповідальність,  креативність,  ініціатив-ність, свобода  поведінки  і  безпечність, самосвідомість,  самоставлення   і  самооцінка.

Дитина  в  соціумі

        Сформовані  навички  соціально  визнаної  поведінки,  вміння  орієнтуватись  у  світі  людських  взаємин, готовності  співпереживати  та  співчувати  іншим:

- з’явився  інтерес  та  вміння  розуміти  інших,  долучається  до  спільної  діяльності  з  однолітками  та  дорослими, об’єд-нує  з  ними  свої  зусилля  для  досягнення  спільного  резуль-тату,  оцінює  власні  можливості,  поважає  бажання  та  інтереси  інших  людей;

- уміє  узгоджувати  свої  інтереси,  бажання,   дії  з  іншими  членами  суспільства.

Дитина  у  природному           довкіллі

       Має  уявлення  про  природу  планети  Земля  та  Всесвіт,  розвинута  емоційно - ціннісна  відповідальність  екологічного  ставлення  до  природного  довкілля.

      Має  уявлення  про  живі  організми  і  природне  середови-ще,  багатоманітність  явищ  природи,  причино – наслідкові  зв’язки  у  природному   довкіллі  та  взаємозв’язок   природ-них  умов, рослинного  і  тваринного  світу, позитивний  і  негативний  вплив  людської  діяльності  на  стан  природи.

        Виважено  ставиться  до  рослин  і  тварин.  Готовий  включатись   у  практичну  діяльність, що  пов’язана  з  природою. Дотримується  правил  природокористування.

Дитина  у  світі  культури

      Сформоване  почуття  краси  в  її  різних проявах,  ціннісне  ставлення  до  змісту  предметного  світу  та  світу  мистецтва,  розвинуті  творчі  здібності, сформовані  елементарні  трудові, технологічні  та  художньо – продуктивні  навички  самостійності, культури  та  безпеки  праці.

        Сформоване емоційно-ціннісне  ставлення  до  процесу   та   продуктів творчої  діяльності, позитивна мотивація досяг-нень;  здатність  орієнтуватися в розмаїтті  властивостей пред-метів, розуміти різні способи створення художніх образів, ви-являти  інтерес  до  об’єктів, явищ та форм художньо-продук-тивної  діяльності.

          Володіє  навичками  практичної  діяльності, культурою  споживання.

        Розвинуті  творчі  здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований  стійкий  інтерес  до  пізнання  довкілля  і  реалізації  себе.

Гра дитини

 

       Задоволений від ігрових  уподобань, має дружні партнер-ські  стосунки та ігрові об’єднання за інтересами, спонукає  до  обміну думками, оцінює себе й інших, заохочує  до  імпровіза-ції, висловлювання  власних оцінно-етичних  суджень.

Дитина в  сенсорно-пізнавальному просторі

     Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають  ознаки, властивості та  відношення  предметів  і  об’єктів  довколишнього  світу.

      Дитина  здатна застосовувати  отримані знання у практич-ній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, матема-тична  тощо), володіє способами пізнання дійсності, розвину-те наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення.

Мовлення

дитини

     Має  сформовану  культуру мовлення та спілкування, воло-діє  елементарними  правилами користування  мовою  у різних  життєвих  ситуаціях.

      Мовленнєва  діяльність  складається із різних  видів  гово-ріння та слухання, має сформовані  мовленнєві  вміння  і  навички.

      Володіє  українською  мовою як державною  на  рівні вільного  спілкування  з іншими  дітьми  і  дорослими, сформований інтерес  та  позитивного ставлення  до  рідної  мови.

Сформова-ність загально – навчальних умінь і навичок

      Дитина переходить від репродуктивної  до  репродуктив-но–творчої  діяльності.

    Сформовані  загально-навчальні  уміння.

Розуміє  мету, яка  стоїть, планує і виконує  необхідні  дії, контролює  та  оцінює  свої  результати, розвинені  пізнавальні  можливості.

      Потребує  емоційного  контакту  та  підтримки  дорослого. Прагне  до  утвердження  у  новій  соціальній  ролі, має організаційні  вміння:

·        уміє  організувати  робоче  місце,

·        орієнтується  в  часі,

·        виконує  вказівки  педагога,

·        доводить роботу  до  кінця,

·        вміє  працювати з посібниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна служба ТДНЗ  №2 визначає портрет випускника за наступними критеріями:

Психофізіологічний розвиток:

 • у дитини відбувся напівзростковий стрибок, зміни у пропорціях тіла;
 • сформована зорово-моторна координація дрібної моторики руки;
 • відбулося окостеніння кістяка лівої руки (кісткова зрілість);
 • у дошкільника відбувається зміна молочних зубів на постійні (зубна зрілість);
 • дитина знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє чим відрізняється від представників протилежної статі;
 • сформованість основних гігієнічних навиків;
 • дошкільник володіє основами безпеки життєдіяльності;
 • дитина здорова, не має хронічних захворювань, втомлюється лише після чималого навантаження.

Інтелектуальний розвиток:

 • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
 • уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;
 • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);
 • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
 • усвідомлює основні зв’язки між явищами, встановлює логічну послідовність подій;
 • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;
 • має розвинене логічне запам’ятовування – добре запам’ятовує і відтворює;
 • розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у словах, знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;
 • диференціює числа, додає і віднімає в межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;
 • розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;
 • знайома з деякими основами початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

 • у дошкільника переважають соціально-рольові мотиви та мотиви навчання;
 • дитина вміє поставити мету, прийняти рішення, виконати дії за інструкцією;
 • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
 • у дитини сформована первинна система матеріальних і духовних потреб;
 • у соціально прийнятний спосіб самореалізується, самостверджується.

Емоційний розвиток:

 • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;
 • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
 • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
 • здатна працювати, змагатися з іншими дітьми, утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
 • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

 • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
 • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається, легко переключається в разі змін у звичному розпорядку дня до виконання нового завдання;
 • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
 • звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
 • доводить розпочате до кінця;
 • може відстоювати власну точку зору;
 • визнає свої помилки;
 • дотримується своїх обіцянок.

 Опис «моделі» випускника з особливими освітніми потребами дошкільного навчального закладу

Досягнення дитиною з ООП позитивної динаміки в психофізичному розвитку відповідно до потенційних можливостей дошкільника:

 • сформованість елементарних навичок самообслуговування;
 • розуміння дитиною з ООП інструкцій побутового змісту, простих завдань навчального характеру;
 • розвиток м’язів загальної та дрібної моторики рук відповідно до можливостей (особливостей) кожної дитини зокрема;
 • наявність якісних змін у розвитку мовлення дитини, збільшення її активного словника поняттями явищ навколишнього світу;
 • підвищення пізнавального інтересу та працездатності на групових заняттях;
 • прагнення дитини з ООП наслідувати та активно долучатися до різних видів дитячої діяльності та соціально взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
 • зменшення проявів неадекватної поведінки під час різних режимних моментів;
 • вміння адекватно реагувати на похвалу, зауваження з боку дорослих;
 • формування елементарних навичок самоконтролю з мінімальною допомогою педагога;
 • вміння переносити засвоєний спосіб виконання завдань на аналогічну ситуацію.

Прогнозований результат освітньої програми

Припускається, що:

Для вихованців:

- кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

- міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

- забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного супроводу для кожної дитини;

- якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі.

Для батьків:

- кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу, можливість вибору додаткових освітніх послуг;

- система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

- кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій  дошкільника;

- буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

-   підтримка інноваційної діяльності.

 

 

© 2019-2020.